StoryEditor

Wnioski tylko przez najbliższy miesiąc

01.12.2015., 10:12h
Od 1 do 30 grudnia do ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach: "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój." 

Wsparcie jest kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które działają w przetwórstwie rolno-spożywczym bądź zajmują się wprowadzaniem na rynek artykułów spożywczych. 

W kolejnych naborach, z pomocy w ramach tego programu, będą mogły skorzystać nowe grupy osób: rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie i rozpoczną działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. 

W całym PROW 2014-2020 na realizację poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" przeznaczono 693 mln euro. Pomoc będzie udzielana jako refundacja kosztów inwestycji i wyniesie maksymalnie 50 proc. wszystkich kosztów.  

Przyznana kwota będzie zależeć od tego kim jest beneficjent. Rolnik, domownik lub małżonek rolnika, który zamierza rozpocząć działalność przetwórczą może liczyć na dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł. Do 3 mln zł otrzyma przedsiębiorstwo przetwarzające i wprowadzające do obrotu produkty rolne. Maksymalnie 15 mln zł na inwestycje dostanie przedsiębiorstwo będące związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów.
mk

 źródło: arimr.gov.pl

27. marzec 2023 01:32