StoryEditor

Wpływ pszczół na wielkość nasion soi

01.04.2022., 00:00h

Naukowcy z NC State znaleźli niezawodny sposób, aby rośliny soi produkowały większe nasiona.


Według ostatnich badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej pszczoły mają niezaprzeczalny wpływ na soję.
Wraz ze spadkiem populacji pszczół, integracja pomiędzy siedliskami roślinnymi z krajobrazami rolniczymi jest jedną z metod, które mają wspierać odbudowanie populacji pszczół. Artykuł opublikowany w Agriculture, Ecosystems and Environment miał na celu zbadanie, w jaki sposób obecność zapylaczy, szczególnie na uprawach niezależnych od nich takich jak soja wpłynie na uprawę i wielkość plonu.

Sprawa wielkiej wagi

Badania wykazały, że nasiona soi z uprawy, która znajdowała się w pobliżu siedliska zapylaczy były o 6,5% cięższe.
- To znacząca różnica w wadze nasion soi – mówi David Tarpy, współautor artykułu i profesor ekologii stosowanej na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północej.
- Biorąc pod uwagę, że rolnicy uprawiający soję, sprzedają swoje uprawy w odniesieniu to tonażu, może mieć to znaczący wpływ na końcowy zarobek- dodaje.
Naukowcy zgodnie twierdzą, że to badanie jest ważne, ponieważ mało kto zajmuje się tym tematem na uprawach samozapylających.

Do badania wykorzystano osiem stacji badawczych. Na każdej z nich naukowcy oceniali dwa pola. Jedno, które sąsiadowało z zapylaczami i drugie, które znajdowało się od nich w odległości około kilometra.
Posadzono mieszanki dzikich kwiatów na pasach wokół pola, tak aby stworzyć odpowiednie warunki. W czasie żniw zebrano po 30 roślin z każdego pola i liczono liczbę nasion w strąkach oraz ich wagę. Istniała istotnie zauważalna różnica w wadze soi.
Aby zrozumieć bardziej wpływ pszczół, zbadano ich populacje. Zarówno na polach soi, jak i na ich siedliskach. Badanie polegało na ocenie wizualnej w celu ustalenia obecności pszczół i ich ilości oraz zidentyfikowanie, które gatunki były obecne w jakim miejscu. W tym celu zebrano próbki z poszczególnych pszczół, aby pobrać próbki pyłku. Naukowcy odkryli, że wszystkie pszczoły, które zidentyfikowali na obu polach soi, miały na sobie jej pyłek. Znaleziono również pyłek spoza uprawy. Sugeruje to, że bez względu na wszystko pszczoły, będą zbierać zasoby również z innych źródeł innych roślin i w razie potrzeby na pewno go znajdą.
- Lepiej jest, aby pszczoły i hodowcy mieli dodatkowe zasoby w pobliżu pól uprawnych, tak aby pszczoły miały pożywienie, którego potrzebują, bez podróżowania daleko - Hannah Levenson, doktor habilitowany na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej i autor korespondencyjny badania.

opr. Bernat Patrycja
Źródło: modernfarmer.com
Fot: envatoelements

 

29. maj 2024 13:40