StoryEditor

Wzrost dochodów rolniczych

07.05.2018., 11:26h

Uczestniczący w konferencji prasowej, która odbyła się 30 kwietnia, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB profesor Andrzej Kowalski przedstawił analizę dochodów rolniczych w 2017 r. Z analiz IERiGŻ - PIB wynika, że wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2017 r. wyniósł ok. 30%.

– W minionym roku nastąpił 12% wzrost produkcji rolnej przy tylko 2% wzroście kosztów, wynikających głównie ze wzrostu cen energii – poinformował dyrektor Instytutu. Około 12% wzrost wartości produkcji rolniczej jest wynikiem zwiększenia wartości produkcji roślinnej o ok. 7% i zwierzęcej o 17% w 2017 r. w stosunku do 2016 r. W produkcji roślinnej znacznie zwiększył się wolumen produkcji zbóż o 7,5%, co wraz ze wzrostem cen o nieco ponad 4% skutkowało zwiększeniem wartości tego kierunku produkcji o ponad 12%. W przypadku warzyw 4% zwiększenie wartości produkcji było efektem 2% zwiększenia zarówno wolumenu, jak i cen. Istotne, na poziomie 10%, zwiększenie wartości produkcji roślin oleistych (głownie rzepaku) oraz ziemniaków to efekt ponad 11% zwiększenia wolumenu produkcji przy nieznacznie niższych cenach. Z kolei znaczące zmniejszenie wartości produkcji owoców o 14% to efekt zmniejszenia o ponad 1/4 wolumenu produkcji przy wzroście cen o mniej niż 20%.

Profesor Andrzej Kowalski podkreślił, że badane były gospodarstwa towarowe objęte systemem FADN. Obserwacje ekonomiczne obejmują ponad 740 tysięcy gospodarstw rolnych. Natomiast bardzo szczegółowo badanych jest 12 tysięcy gospodarstw.

– Te 740 tysięcy gospodarstw rolnych generuje 93% całej naszej produkcji rolnej.  Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z sytuacji rynkowej i dzięki temu zaobserwowane zostało złagodzenie dysparytetu dochodów rolniczych w stosunku do dochodów w całej gospodarce narodowej – poinformował dyrektor IERiGŻ.

– Ciągle poszukujemy takich działań, które z jednej strony sprzyjają obniżce kosztów produkcji rolnej, a z drugiej strony poszerzają możliwości zbytu produktów z gospodarstwa – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, przedstawiając podczas konferencji prasowej podejmowane przez resort działania. Minister omówił rozwiania legislacyjne oraz przedstawił środki finansowe kierowane do gospodarstw rolnych. – Przez kolejne dwa lata uruchomiliśmy wypłacanie zaliczek na dopłaty bezpośrednie w wysokości 70% należnych kwot – przypomniał szef resortu.

Minister K. Jurgiel zwrócił także uwagę na rozwiązania legislacyjne wzmacniające pozycję rolnika w całym łańcuchu żywnościowym. Pakiet pięciu ustaw zabezpieczający producentów rolnych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Kolejnymi instrumentami wspierania rolniczych dochodów są dopłaty do materiału siewnego i dopłaty do paliwa rolniczego. Znaczne środki kierowane są także na postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Aktualnie realizowany jest kolejny, dwuletni program wsparcia dla blisko 30 tysięcy pszczelarzy.

 

am

Źródło: MRiRW

17. czerwiec 2024 13:13