StoryEditor

Zanim posiejesz marchew. O czym warto pamiętać

Już wkrótce nasiona marchwi trafią do gleby. Przypomnijmy, czym dysponujemy w zakresie jej ochrony już na starcie. Zaplanujmy zabiegi nawet na 30 dni przed siewem.

Kwiecień i maj to optymalny termin siewu marchwi. W pierwszej kolejności wysiewamy odmiany z przeznaczeniem na przetwórstwo i tzw. świeży rynek. Kolejno marchew do długiego przechowywania. Optymalne warunki dla wchodów marchwi to odpowiednia uprawa gleby i precyzyjny wysiew nasion, ale też pamiętajmy o zabiegach jakie możemy wykonać nawet do 30 dni przed siewem.

Ochrona przed zgnilizną twardzikową

Contans WG zawiera organizm żywy Coniothyrium minitans, chroniący korzenie marchwi przed zgnilizną twardzikową. Zastosowany doglebowo niszczy przetrwalniki grzyba Sclerotinia spp. – sprawcy zgnilizny twardzikowej.
Należy wykonać jeden zabieg 10–30 dni przed planowanym siewem, dawką 8 kg/ha (500–700 l wody). Po opryskaniu powierzchni gleby trzeba wymieszać jej wierzchnią warstwę miąższości około 10 cm.
Przygotowaną ciecz użytkową należy zużyć do opryskania chronionej powierzchni w ciągu 2 godzin, gdyż później traci skuteczność.
Po zastosowaniu Contans WG nie można stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych, chroniących rośliny przed szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową. 

Zwalczanie nicieni

Coxima – to nematocyd zawierający fluopyram (grupa benzamidów). Działa kontaktowo i układowo. W uprawie marchwi (ale również pietruszki, pasternaku, selera i buraka ćwikłowego) zwalcza guzaki, korzeniaka szkodliwego, cysty mątwika marchwiowego oraz nicienie glebowe z rodzajów Trichodorus oraz Tylenchorhynchus. Powierzchnię pola należy opryskać (0,625 l/ha w 200–1000 l wody) przynajmniej 10 dni przed siewem marchwi. Następnie trzeba wymieszać z glebą na głębokość 10–20 cm.
Preparat Coxima może być również stosowany w ochronie ziemniaka przed mątwikami (ziemniaczanym i agresywnym) przynajmniej 3 dni przed sadzeniem bulw.
 
Velum Prime – to środek nicieniobójczy (fluopyram), działający kontaktowo i układowo. Można go stosować w uprawach: marchwi, pietruszki, pasternaku, buraka ćwikłowego i selera, chroniąc je przed guzakami, korzeniakiem szkodliwym, cystami mątwika marchwiowego oraz nicieniami glebowymi z rodzajów Trichodorus oraz Tylenchorhynchus. Zalecana dawka – 0,625 l/ha (200–1000 l wody). Zabieg planujemy wcześniej i wykonujemy najpóźniej na 10 dni przed siewem nasion, nie zapominając o wymieszaniu z glebą (na 10–20 cm). Stosowany również do ochrony ziemniaka.

Voxamyl 10 G – to również nematocyd, zawierający oksamyl (związek z grupy karbaminianów). Ma postać granul. Pobierany przez korzenie, w roślinie działa układowo.
W uprawie marchwi zwalcza nicienie migrujące, korzeniaki szkodliwe i guzaki korzeniowe.
Środek można stosować dwojako – przed siewem – jako etap przygotowania pola pod uprawę lub równocześnie z siewem. W pierwszym przypadku 40 kg środka rozsiewa się na powierzchni 1 hektara, wykorzystując aplikator do granulatów i od razu miesza z glebą na głębokość 10–15 cm. Drugim sposobem jest aplikacja rzędowa (10 kg/ha) aplikatorem podłączonym do siewnika.
Podobne zasady zastosowania dotyczą ochrony ziemniaka.
 
Vydate 10 G to kolejna, granulowana możliwość zwalczania nicieni (migrujących, korzeniaków szkodliwych i guzaków korzeniowych), zawierająca oksamyl. Vydate w dawce 40 kg/ha wysiewa się równomiernie na całej powierzchni tuż przed siewem nasion marchwi, po czym miesza z glebą na głębokość 10–15 cm. Drugą możliwością jest zastosowanie 10 kg/ha podczas siewu – w rzędy przy założeniu odstępu między redlinami o szerokości co najmniej 50 cm. Podobnie możemy działać, chroniąc ziemniaki.
 
Bactim® Receptor jest rozwiązaniem mikrobiologicznym, ograniczającym szkodliwość nicieni. Ma formę proszku lub mikrogranulatu (Bactim® Receptor GR). Zawiera kompozycję grzybów mikoryzowych, saprofitycznych oraz promieniowców. Mikroorganizmy zawarte w preparacie szybko zasiedlają ryzosferę oraz wchodzą w symbiozę i interakcję z systemem korzeniowym, co utrudnia nicieniom jego zasiedlanie. Ponadto mikroorganizmy te bezpośrednio ograniczają w glebie liczebność nicieni pasożytniczych dla roślin.
Bactim® Receptor stosuje się przed formowaniem redlin, opryskując glebę i mieszając ją z preparatem (1–2 kg/ha). Warto też przeprowadzić ponowną aplikację (oprysk gleby i roślin), w podobnej dawce, w fazie BBCH 41–43 – tj. gdy korzeń marchwi osiąga około 30% docelowej średnicy. Zabieg wykonuje się przed deszczem, podczas deszczu lub nawadniając plantację po zabiegu. Preparat zalecany też do stosowania w uprawie ziemniaka, buraka ćwikłowego, cebuli, czosnku, pietruszki, pasternaku i selera.
 
NEMguard DE jest nematocydem pochodzenia roślinnego (45% wyciąg z czosnku). Jest produkowany w formie granul. Środek stosuje się rzędowo za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin podczas siewu nasion marchwi lub pasternaku. Zalecana dawka to 20 kg/ha.
 
Nematodo Biocontrol jest preparatem mikrobiologicznym (bakteryjnym) stwarzającym warunki niekorzystne dla żerowania nicieni. Należy go zastosować na całą powierzchnię gleby przed siewem nasion, w trakcie uprawek lub innych zabiegów agrotechnicznych, by umożliwić dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zalecana dawka – 1 kg/ha (w 200–500 litrach wody). Oprysk niskociśnieniowy, gruba kropla. Zabieg można powtarzać 2–3 razy w okresie wegetacyjnym. Preparat można stosować również do zaprawiania nasion marchwi (także sadzeniaków ziemniaka). Do zaprawienia materiału siewnego przeznaczonego na powierzchnię 1 ha potrzeba 1 kg preparatu, który rozpuszcza się w wodzie i nanosi na materiał siewny w postaci oprysku drobnokroplistego. Siew musi być wykonany najpóźniej po trzech dniach od zaprawienia. Nematodo Biocontrol może być stosowany łącznie z nawozami mineralnymi i organicznymi.

Ochrona przed połyśnicą marchwianką

Belem 0,8 MG – insektycyd granulowany, zawierający cypermetrynę (pyretroidy), działającą kontaktowo i żołądkowo. Belem stosuje się doglebowo podczas siewu marchwi, podłączonym do siewnika aplikatorem do granulowanych środków ochrony roślin. Na hektar trzeba zastosować 12 kg środka. Podobnie można postępować, chroniąc plantacje pietruszki, pasternaku czy selera.
Belem 0,8 MG zaaplikowany w redliny podczas sadzenia bulw ziemniaka (24 kg/ha) chroni plantację przed drutowcami.

Ochrona przed ślimakami

Ironmax Pro to moluskocyd zawierający fosforan żelaza, zwalczający ślimaki nagie. Pierwszą aplikację granul na powierzchnię pola (dawka 7 kg/ha) można wykonać 7 dni przed siewem marchwi i kontynuować do fazy 4 liści marchwi (BBCH 14), w odstępach przynajmniej 5-dniowych. Maksymalna dawka środka na rok może wynieść 28 kg/ha.

 
Ironclad (fosforan żelaza) – zwalcza ślimaki nagie i skorupkowe. Granulat można zastosować przed wschodami (7 kg/ha) i później. Maksymalna liczba zabiegów – 4 w sezonie – w odstępach przynajmniej 7-dniowych. Rocznie można dojść do dawki maksymalnej 28 kg/ha.
 

19. maj 2024 11:22