StoryEditor

Zielony Ład tak, ale…Bezpieczeństwo żywnościowe jest priorytetem

07.06.2022., 00:00h

Chcemy wprowadzać Zielony Ład, ale bez ograniczania zdolności produkcyjnych polskiego rolnictwa. Nie będzie zgody na wszystkie uwagi Brukseli do PS. Wojna wymusza zmianę podejścia do reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Ministerstwo rolnictwa zapowiada twarde negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Planu Strategicznego.

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na interpelację posłów Tadeusza Tomaszewskiego oraz Wiesława Szczepańskiego z Lewicy w sprawie wyzwań stojących przed rolnictwem oraz Wspólną Polityką Rolną w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Wojna zmienia zasady gry

MRiRW zgodziło się z opinią, że wojna w Ukrainie musi przełożyć się na podejście do Wspólnej Polityki Rolnej. Agresja Rosji na Ukrainę, która powoduje przerwanie części dotychczasowych łańcuchów dostaw, wymusza podejmowanie działań mających na celu uniezależnienie się Unii od importu i zapewnienie jej suwerenności żywnościowej. Resort rolnictwa zapewnia, że Polska aktywnie uczestniczy na forum UE w dyskusji na ten temat, wnioskując o ograniczenie niektórych wymogów obowiązkowych w ramach Planu Strategicznego WPR (PS WPR), m.in. warunkowości, które mogą prowadzić do ograniczenia produkcji.

Zielony Ład tak, ale…

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi deklaruje, że chce realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w sposób zgodny ze stanem i potrzebami sektora rolnego, tak, aby zachować jego konkurencyjność oraz potencjał eksportowy. Przesłany do Brukseli projekt Planu Strategicznego WPR przewiduje działania, które nie ograniczają zdolności produkcyjnych polskich rolników i są dostosowane do ich możliwości. Zaproponowano w nim szereg dobrowolnych działań (zarówno w I jak i II filarze) pozwalających na wprowadzenie założeń EZŁ bez szkody dla polskiego sektora rolnictwa. Przykładowo cel zakładający procentową zmianę w obszarze pod uprawami ekologicznymi, aby spopularyzować rolnictwo zużywające mniej środków chemicznych i wypracować dobre praktyki, został określony dla UE na 25%. W Polsce przyjęto realny cel dla rolnictwa ekologicznego na poziomie 7% do 2030 r.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymuje informacje od Komisji Europejskiej, że zaproponowane wartości realizacji założeń EZŁ są niewystarczające. Komisja Europejska wskazuje na potrzebę podniesienia przez Polskę ambicji, jednak ze względu na obecną sytuację Polska będzie dążyła do utrzymania swojego stanowiska – napisał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest priorytetem

Wicepremier H. Kowalczyk podkreślił także, że bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z podstawowych celów krajowej polityki rolnej, a także wdrażanej w Polsce unijnej WPR. - Z tego względu wdrażana obecnie reforma WPR, z uwagi na wystąpienie szokowych zmian w otoczeniu gospodarczo-ekonomicznym europejskiego rolnictwa, wymaga odpowiednich, znaczących działań dostosowawczych, co już wielokrotne Polska sygnalizowała na forum UE – podsumowuje H. Kowalczyk. 

wk
fot. 
facebook minrol

 

29. maj 2024 16:33