StoryEditor

Znamy termin składania wniosków dopłat do nawozów! Jak będzie wyliczona pomoc?

21.04.2022., 00:00h

19 kwietnia Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie programu pomocowego w Polsce. Znamy termin przyjmowania wniosków przez ARiMR! 

We wtorek 19 kwietnia Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie przez Polskę specjalnego programu pomocowego, który pozwoli rolnikom zrekompensować wysokie ceny i utrzymać produkcję rolną na wysokim poziomie.

O szczegółach mówili podczas specjalnej konferencji prasowej w miejscowości Zalęże Duże premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Historyczna pomoc krajowa dla rolników

Szef rządu podkreślił, że z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego trzeba wspierać polskich rolników i program wsparcia w wysokości 3,9 mld złotych jest takim właśnie działaniem.
- Wojna w Ukrainie pokazała jak ważna jest produkcja rolna, więc nasz rząd będzie wspierał rolnictwo. Prowadzimy także dopłaty do ubezpieczeń rolniczych, wsparcie suszowe i interwencyjny skup jabłek - mówił premier Morawiecki.
- Uruchamiając program dopłat do nawozów wspieramy bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Jest to program historyczny - takiej skali pomocy z budżetu krajowego jeszcze nie było. To inwestycja chroniąca polski rynek żywności i konsumentów przed drastycznymi podwyżkami - mówił wicepremier Kowalczyk.

Jak dodał, dopłaty będą do nawozów zakupionych między 1 września 2021 roku a 15 maja 2022 roku. Do ubiegania się o pomoc trzeba mieć fakturę lub paragon zakupu nawozów, a wnioski będzie można składać w ARiMR od poniedziałku 25 kwietnia.

Jak będzie wyliczona pomoc?

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn: 

  • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy;
  • liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:
    - ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo
    - wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Zróżnicowane stawki pomocy

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana i wynosiła:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączenie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia proponuje się, aby z pomocy zostały wyłączone powierzchnie łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, do których jest przyznawana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna.

19. maj 2024 10:35