StoryEditor

Credit Agricole: Owoce i warzywa będą tanieć

09.09.2020., 00:00h

Kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek dynamiki cen owoców, a ceny warzyw będą niższe niż przed rokiem – oceniają analitycy z Credit Agricole w kwartalnym raporcie "Agro Mapa". 

Zbiory owoców na ogół wyższe

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 30.07.2020, tegoroczne zbiory owoców wyniosą prawie 4,2 mln t i będą o ok. 6 proc. wyższe niż w 2019 r., co jest poziomem zbliżonym do średniej za ostatnie 5 lat. Zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na ponad 3,6 mln t (+5 proc. r/r), podczas gdy zbiory owoców jagodowych na ponad 0,5 mln t (+10 proc. r/r). 

Pogoda w kratkę

- Tegoroczne warunki agrometoeorologiczne były bardzo zmienne. Wiosną obserwowany był deficyt opadów oraz przymrozki, co miało negatywny wpływ na wegetację, podczas gdy w miesiącach letnich warunki agrometoerologiczne poprawiły się. Znalazło to odzwierciedlenie w dużej rozpiętości wyników produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi gatunkami owoców – wyjaśniają bankowi eksperci.

Więcej jabłek, mniej czereśni

W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 3,3 mln t (+6 proc. r/r), wiśni na ok. 150 tys. t (-1 proc. r/r), śliwek na ok. 90 tys. t (-5 proc. r/r), gruszek na ok. 69 tys. t (+2 proc. r/r) oraz czereśni na ok. 42 tys. ton (-5 proc. r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ok. 169 tys. t (+34 proc. r/r), truskawek na ok. 160 tys. t (-9 proc. r/r), malin na ok. 122 tys. t (+60 proc. r/r) oraz agrestu na ok. 10 tys. t (+9 proc. r/r). Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów owoców poznamy 30 września. 

Produkcja warzyw znów na plusie

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 30.07.2020, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą prawie 4,1 mln t i będą o ok. 6 proc. wyższe niż w 2019 r., a tym samym ukształtują się na poziomie zbliżonym do średniej za ostatnie 5 lat. 
- Wyższej produkcji warzyw sprzyjały lepsze niż przed rokiem warunki agrometeorologiczne. Jednocześnie jest to pierwszy wzrost krajowej produkcji warzyw od 2017 r., która przez dwa ostatnie sezony kształtowała się w trendzie spadkowym ze względu na susze – czytamy w publikacji „Agro Mapa”.

Zbiory kapusty oceniane są na 0,9 mln t (+8 proc. r/r), kalafiorów na ok. 200 tys. t (-3 proc. r/r), cebuli na ok. 580 tys. t (+8 proc. r/r), marchwi na ok. 700 tys. t (+3 proc. r/r), buraków ćwikłowych na ok. 290 tys. t (+3 proc. r/r), ogórków na ok. 220 tys. t (-1 proc. r/r), a pomidorów na ok. 240 tys. t. (bez zmian).

- Zgodnie z prognozą Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej tegoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtują się na poziomie ok. 1,2 mln t, czyli poziomie zbliżonym jak w 2019 r. Produkcja pomidorów spod osłon wyniesie ok. 680 tys. t (bez zmian), a ogórków spod osłon ok. 296 tys. t (bez zmian) – podają analitycy Credit Agricole.
Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów warzyw poznamy 30 września. 

Wzrost cen owoców wyhamuje, warzywa będą tańsze

- Uważamy, że w II kw. br. dynamika cen owoców osiągnęła swoje maksimum lokalne, co wynikało zarówno z efektów niskiej bazy sprzed roku jak i słabych ubiegłorocznych zbiorów. Na ogół lepsze niż przed rokiem tegoroczne zbiory owoców będą w kolejnych miesiącach oddziaływać w kierunku spadku dynamiki cen owoców i w II kw. 2021 r. osiągnie ona ujemną wartość. Zrealizował się nasz scenariusz, zgodnie z którym w lipcu odnotowano deflację cen warzyw, będącą efektem ich wyższych zbiorów w ujęciu rocznym. Uważamy, że ujemna roczna dynamika cen warzyw utrzyma się do III kw. 2021 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz zarówno dynamiki cen owoców i warzyw są warunki agrometeorolgiczne w Polsce oraz wśród innych ważnych producentów owoców i warzyw w Europie – czytamy w raporcie „Agro Mapa”.
Źródło: Credit Agricole
16. lipiec 2024 12:12