StoryEditor

Eksport i import polskich warzyw w 2019 roku. GUS podał dane

14.12.2020., 00:00h

W 2019 r. wartość importu i eksportu polskich warzyw była wyższa niż w 2018 r. Mocno zwiększył się wolumen importu, ale spadła ilość warzyw eksportowanych. W strukturze zagranicznych wysyłek warzyw dominowały pomidory i cebula. 

W 2019 roku niesprzyjające warunki agrometeorologiczne wpłynęły przede wszystkim na zmniejszenie produkcji warzyw gruntowych (o 6,3%). Przy zmniejszonej podaży, ceny większości produktów były wyższe niż w 2018 roku.

W handlu zagranicznym warzywami w 2019 r. wartość importu i eksportu była wyższa niż w 2018 r. (odpowiednio o 26,9% i o 8,9%), a dodatnie saldo obrotów ogółem pogorszyło się i wyniosło 0,9 mld zł wobec 1,4 mld zł rok wcześniej. Na wynik salda miał wpływ duży wzrost wartości importu w stosunku do wzrostu wartości eksportu warzyw. Zwiększył się także wolumen importu, a ilość warzyw eksportowanych spadła.


W strukturze eksportu warzyw, podobnie jak w roku poprzednim, dominowały pomidory i cebula. 

Dodatnie saldo odnotowano w obrotach z krajami UE, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i EFTA, natomiast z grupą państw Pozostałe, tak jak w latach poprzednich, saldo było ujemne. Decydujący wpływ na saldo miały obroty z państwami UE, które stanowiły 96%. Saldo wymiany handlowej z krajami UE zmniejszyło się i wyniosło 0,9 mld zł wobec 1,3 mld zł w 2018 r.


Najwyższe dodanie saldo zarejestrowano w obrotach z:
  • Wielką Brytanią – 708,6 mln zł (wobec 702,0 mln zł w 2018 r.), 
  • Niemcami – 469,9 mln zł (wobec 615,0 mln zł),
  • Francją – 306,5 mln zł (wobec 312,7 mln zł), 
  • Czechami 234,9 mln zł (wobec 247,3 mln zł),
  • Rumunią – 201,9 mln zł. 
Najwyższe ujemne saldo odnotowano w handlu warzywami z Hiszpanią – minus 1,2 mld zł, z Holandią – minus 532,4 mln zł i z Włochami – minus 94,8 mln złotych.

W obrotach handlowych z krajami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dodatnie saldo zmniejszyło się do 174,1 mln zł wobec 207,1 mln zł rok wcześniej. Głównym odbiorcą naszych warzyw była w tej grupie państw Białoruś (195,2 mln zł).

W grupie państw EFTA saldo obrotów warzywami zwiększyło się z 70,3 mln zł do 89,1 mln zł. Najwyższe obroty osiągnięto z Norwegią (60,0 mln zł) i ze Szwajcarią (28,8 mln zł).

Saldo obrotów z grupą krajów Pozostałe podobnie jak przed rokiem było ujemne i wyniosło minus 227,3 mln zł wobec minus 228,5 mln zł w 2018 r. Na ujemny bilans w obrotach z tymi państwami wpłynął przede wszystkim wysoki import warzyw z Maroka (112,1 mln zł), Chin (103,8 mln zł) i z Turcji (81,9 mln zł).

Biorąc pod uwagę świeże warzywa, eksportowano przede wszystkim grzyby świeże lub schłodzone za 1,8 mld zł (o 5,9% więcej niż w 2018r.), warzywa cebulowe za 426,2 mln zł (ok. 3 razy więcej), pomidory za 282,2 mln zł (o 5,2% mniej), warzywa kapustne, kalafiory, kalarepa za 211,5 mln zł (o 12,9% więcej) i warzywa korzeniowe za 115,2 mln zł (o 0,5% więcej).

ksz, oprac. na podst. GUS
29. luty 2024 14:02