StoryEditor

Konferencja "Warzywa z Bronisz": skuteczna ochrona bez pozostałości

02.02.2021., 00:00h

Podczas naszego seminarium z Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowym w Broniszach: "Warzywa z Bronisz – zdrowe, bezpieczne, certyfikowane" rozmawialiśmy m.in. o skutecznej ochronie bez pozostałości i ekologicznych środkach ochrony roślin.

O minimalizacji pozostałości środków ochrony roślin mówił Arkadiusz Sławiński z firmy UPL, głównego partnera seminarium. Zwrócił uwagę na trzy ważne kwestie: przygotowanie stanowiska do uprawy, ochronę przed chorobami i ochronę przed szkodnikami.

Po posadzeniu roślin pojawiają się patogeny glebowe, szkodniki glebowe np. pędraki, nicienie czy chwasty. 

- Te zagrożenie można łatwo wyeliminować– za pomocą odkażania gleby – powiedział Sławiński. A do tego celu zarekomendował produkt Basamid. To środek w formie granulatu oparty o dazomet z grupy tiodazyn przeznaczony do kompleksowego odkażania gleby w gruncie. Zwalcza szereg patogenów, w tym sprawców chorób, jak Fusarium spp., Verticilium spp. i Colletotrichum. Poza tym likwiduje nicienie, mątwiki korzeniowe, drutowce, pędraki, a także nasiona chwastów jedno- i dwuliściennych. Jest wskazany do aplikacji na stanowiska przed założeniem plantacji w monokulturze. Należy go stosować raz na 3-4 lata.

- Dzięki temu mamy glebę jak nową do uprawy – wyjaśnił.

Polecanym przez UPL środkiem w ochronie przed chorobami jest też Vaxiplant. To preparat oparty o laminarynę – substancję naturalną. 

- Działa na zasadzie szczepionki. Ta substancja uruchamia w roślinie dwa rodzaje odporności systemicznej. Wzmacnia odporność roślin przeciwko różnym patogenom – grzybom, bakteriom, wirusom. Uruchamia odporność rośliny nie na jeden patogen, ale na wiele – wyjaśnił. 

W Polsce Vaxiplant zarejestrowany jest w uprawie pomidora (bakteryjna cętkowatość), ale w innych krajach jest stosowany również w ochronie warzyw przed mączniakiem prawdziwym, mączniakiem rzekomym czy szarą pleśnią. W doświadczeniach w uprawie pomidora wykazano skuteczność laminaryny na alternariozę, antraknozę i septoriozę oraz zarazę ziemniaka.

Z kolei w walce ze szkodnikami w produkcji konwencjonalnej i ekologicznej UPL poleca DiPel, bazujący na Bacillus thuringiensis. Podgatunek kurstaki i szczep ABTS-351 tej bakterii został dobrany specjalnie pod gatunki uprawiane w tej części świata. 

DiPel ma całkowicie unikalny sposób działania w zwalczaniu populacji odpornych – działa w ścianie jelita szkodnika, powodując posocznicę i śmierć. Po wyschnięciu na liściach jest odporny na zmywanie przez deszcz.


Zapraszamy do oglądania wystąpienia poniżej!
02. grudzień 2023 12:10