StoryEditor

Koniec truskawek – początek czarnych porzeczek

11.07.2019., 11:59h
Już blisko dwa tygodnie temu zakończył się główny sezon truskawkowy. W Północno-wschodniej producenci rozpoczęli zbiory czarnej porzeczki.

Plantatorzy truskawek nie uważają obecnego sezonu za najlepszy. Mimo iż rak do pracy nie brakowało pogoda wpłynęła na jakość surowca. Tak jak w poprzednich latach około 30% stanowiła truskawka przemysłowa a 70% deserowa, tak w tym roku te proporcje odwróciły się i wyniosły około 60% na przemysł a 40% na deserową. Jest to zmartwienie dla producentów, ponieważ cena uzyskiwana za truskawkę deserową zawsze była wyższa niż za przemysłową. Producenci, którzy zdecydowali się na odstawienie surowca do zakładów przetwórczych otrzymywali średnio od 2,60 do 3,00 zł za kilogram owocu. Za truskawki bez szypułek cena dochodziła nawet do 4,50 zł za kilogram. Podane powyżej ceny zdaniem rolników pokrywały koszty produkcji i pozwalały na zarobek. Według plantatorów w tym roku koszt wyprodukowania kilograma owoców wyniósł około 2 zł. Na koszty te wpłynęły m.in. wyższe ceny nawozów i środków ochrony roślin, wysokość kwot ponoszonych na ubezpieczenie upraw i koszty pracy – które wiązały się z zawieraniem umów o pomocy przy zbiorach.

Natomiast w północno-wschodniej Polsce rozpoczął się właśnie sezon na czarne porzeczki. Dzięki możliwościom zbioru kombajnowego plantatorzy w szybki i ekonomiczny sposób pozyskują do 500 kg owoców na jedną paletę. W tym roku zdaniem producentów plony będą niższe nawet o połowę. Wpływ na to ma pogoda, panująca susza i wiosenne przymrozki. W rejonie północo-wschodniej Polski plantatorzy zbierają średnio do 3 do 4 t z hektara, przy zbiorach zeszłorocznych w granicach 10 t z hektara. W poprzednim roku cena w skupach oscylowała około 0,30 zł za kilogram owoców. W tym producenci otrzymują około 1,20 zł za kilogram. Czy ta cena wzrośnie?

Maciej Kania
Źródło: Agrobiznes

23. marzec 2023 04:17