StoryEditor

Fertygacja malin

16.01.2018., 11:19h

Fertygacja jest jednym z czynników zapewniającym wysokie plony i opłacalność uprawy malin. Jednak na to, aby produkcja tych owoców była dochodowa, wpływa także szereg innych czynników. Podstawowe znaczenie ma technologia produkcji. Obecnie najnowocześniejszym systemem produkcji jest uprawa malin w wysokich tunelach foliowych z prowadzeniem roślin na dwa zbiory. Ta metoda uprawy pozwala na optymalizację wydajności z jednostki powierzchni oraz uzyskanie owoców wysokiej jakości.

Do fertygacji najlepiej wykorzystywać profesjonalne dozowniki nawozów, pozwalające na precyzyjne dawkowanie składników pokarmowych. Optymalnie, jeśli linie kroplujące są rozłożone po obydwu stronach rzędu z roślinami. Zapewnia to równomierne zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe. Linie kroplujące nie powinny znajdować się bezpośrednio przy pędach, aby nie powodować ich stałego zwilżenia, prowadzącego do chorób. Obowiązkowym przyrządem na wyposażeniu gospodarstwa powinien być wodomierz, za pomocą którego można racjonalnie nawadniać rośliny. Warto zaopatrzyć się także w tensjometr z opcją pomiaru pH podłoża.

Piotr  Szurek z firmy Timac Agro zachęca producentów do stosowania programu odżywiania roślin opartego na produktach o działaniu biostymulującym. Jak wyjaśnia, wykorzystanie nawozów z biostymulacją daje wiele korzyści. Wiosną poprawia wigor roślin, ich mrozoodporność i regenerację uszkodzeń mrozowych. Wpływa na polepszenie jakości pąków kwiatowych oraz skuteczniejsze zapylenie kwiatów. Powoduje zwiększenie wydajności fotosyntezy i zapewnia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Lepiej odżywione rośliny są bardziej odporne na czynniki stresowe w uprawie (niska lub wysoka temperatura, susza). Nawozy o działaniu biostymulującym wpływają ponadto na poprawę parametrów jakościowych owoców.

Specjaliści z firmy Timac Agro oferują profesjonalne doradztwo nawozowe. Pierwszym krokiem do opracowania programu nawożenia jest analiza gleby. Na podstawie jej wyników doradca ustala harmonogram nawożenia posypowego oraz dobiera odpowiednie produkty do fertygacji. W trakcie sezonu raz w tygodniu doradca odwiedza gospodarstwo monitorując parametry fertygacji i stan odżywienia roślin oraz wprowadzając korekty do programu fertygacji w razie potrzeby. W programie nawożenia malin polecane są m.in. nawozy płynne z linii Fertileader i Fertiactyl. Wczesną wiosną i na początku wegetacji specjaliści zalecają zastosowanie nawozów granulowanych Physiomax 975, Eurofertil Top-30 Horti, Eurofertil 33 N-Process, zaś do fertygacji – produktów z gamy KSC. W uprawie maliny zaleca się utrzymywanie EC pożywki na poziomie 1,8 mS/cm, a pH powinno wynosić 5,5-6,5.

am

23. marzec 2023 22:33