StoryEditor

Pamiętajmy o wapnowaniu

16.05.2016., 10:28h
Wapnowanie jest podstawowym zabiegiem wpływającym na poprawę jakości gleb.

Wapnowanie likwiduje w zakwaszenie gleby, zmniejsza aktywność metali ciężkich, poprawia przyswajalność składników pokarmowych i zwiększa żyzność gleby. Stosowanie wapnowanie powoduje wzrost pH, co przekłada się na uzyskiwanie wysokich plonów dobrej jakości. Nie dopuszcza do degradacji gleb wywołanych przez silne zakwaszenie. Warto przy zakupie zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale również na skład nawozów wapiennych. Nie wszystkie dostępne na rynku nawozy wapienne spełniają pokładane przez rolników nadzieje, a to wpływa na późniejsze zaprzestanie przez nich stosowanie tych nawozów.
W polskim klimacie gleby często wykazują zakwaszenie, ustalenie ich odczynu ułatwia przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych. Dzięki niemu określa się potrzeby wapnowania gleby. Pojawiają się głosy, że zabieg wapnowania powinien być obowiązkiem każdego rolnika. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej określa obowiązki dotyczące uregulowania odczynu, jak również i zasady prawidłowego wapnowania. Rolnicy, którzy uczestniczą w programie rolno-środowiskowym w wariancie „rolnictwo zrównoważone” realizowane w ramach PROW mają bezwzględny obowiązek wapnowania.
Odczyn wskazuje na kwasowość lub zasadowość gleby:

  1. gleby zasadowe, pH > 7,2
  2. gleby obojętne, pH 6,6 - 7,2
  3. gleby kwaśne, pH < 6,6
  • silnie kwaśne, pH < 4,5
  • kwaśne, pH 4,6 - 5,5
  • lekko kwaśne pH 5,6 - 6,5

Okręgowe Stacje Chemiczno–Rolnicze wykonują szeroki zakres analiz gleb mineralnych i organicznych, analizy gleb i podłoży ogrodniczych, analizy roślin i nawozów. Oznaczenia zawartości mikro i makroelementów oraz metali ciężkich w glebie i roślinie. Analizę azotanów w owocach, warzywach i przetworach. W stacji uzyskać również można zalecenia nawozowe oraz mapy zasobności gleb w makro i mikroelementy, a także szerokie doradztwo w zakresie potrzeb nawożenia mineralnego gleb, wapnowania, dolistnego nawożenia azotem i mikroelementami. Próbki do stacji można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, a także skorzystać z przedstawiciela.
mka

21. wrzesień 2023 05:11