StoryEditor

Czym różnią się uszkodzenia chłodowe od herbicydowych na siewkach ogórka?

06.11.2019., 12:12h

Odróżnienie uszkodzeń chłodowych od wyniku działania patogenów decyduje o dalszych działaniach na plantacji ogórka. Trzeba też wiedzieć, czy rośliny uszkodziła niska temperatura czy herbicyd.

Zamieszczony w numerze 8 WiOM artykuł zatytułowany „Nie tylko majowe uszkodzenia na ogórku” spotkał się z dużym zainteresowaniem Czytelników, o czym świadczą telefony i e-maile do redakcji oraz do autorki dr Urszuli Kłosińskiej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W artykule zostały opisane objawy uszkodzeń chłodowych we wszystkich fazach wzrostu, począwszy od fazy kiełkowania do owocowania, mylone często z objawami chorób.
W tym numerze na prośbę Czytelników opisujemy różnice między uszkodzeniami chłodowymi a herbicydowymi na siewkach ogórka. Ich rozróżnienie nie jest łatwe, gdyż na pierwszy rzut oka objawy mogą wydawać się podobne. 


[Uszkodzenia chłodowe liścieni w postaci srebrnobiałych plam. Skarleniepierwszego liścia i całkowite zdeformowanie stożków wzrostu, co uniemożliwia dalszy wzrost roślin ogórka]

Srebrzenie czy bielenie?

Ogórek jest rośliną wrażliwą na uszkodzenia chłodowe oraz wszelkiego rodzaju herbicydy i dlatego każda nieprawidłowość w wykonaniu zabiegów zwalczania chwastów może negatywnie wpłynąć na uprawiane rośliny. Pierwszymi symptomami uszkodzeń chłodowych są miejscowe zmiany barwy tkanki liścieni/liści na kolor herbaciany, które w ciągu kilku dni stają się srebrzystobiałe. Natomiast początkowe objawy uszkodzeń herbicydowych to żółknące brzegi liścieni/liści, które bardzo szybko bieleją, rozprzestrzeniając się na większą powierzchnie liścia. 


[Początkowe objawy uszkodzeń herbicydowych – żółknące brzegi liści, które bardzo szybko bieleją, rozprzestrzeniając się na większą powierzchnię liścia]


[Pierwsze symptomy uszkodzeń chłodowych – miejscowe zmiany barwy tkanki liścieni i liści na kolor herbaciany]

Jeżeli chodzi o stożek wzrostu, to w przypadku uszkodzeń chłodowych dochodzi do zasychania brzegów liści wierzchołkowych iczasem do ich zniekształcenia/skarlenia. Z kolei w wyniku uszkodzeń herbicydowych stożek wzrostu bieleje, a potem zasycha. Oba rodzaje uszkodzeń są szczególnie niebezpieczne na samym początku wegetacji, kiedy rośliny są stosunkowo niewielkie i łatwo wówczas nieodwracalnie zniszczyć roślinę. 


[Bardzo silne uszkodzenia herbicydowe – całkowicie zaschnięte liścienie oraz zasychający liść, stożek wzrostu bez uszkodzeń. W lewym dolnym rogu: siewka chwastu z zaschniętymi liśćmi]


[Srebrzenie liści – wynik uszkodzeń chłodowych]

Ostrożnie z chlomazonem

Uszkodzenia herbicydowe w fazie siewek, podobne do uszkodzeń chłodowych powoduje Command 480 EC, którego substancją czynną jest chlomazon. Preparat ten należy stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną glebę bez grud. Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie chwastów, powodującym w roślinie hamowanie syntezy karotenoidów. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie tkanek. Command 480 EC działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają. 


[Uszkodzenia herbicydowe. Całkowicie zaschnięte liścienie, zaschnięte brzegi liści, stożki wzrostu bez uszkodzeń, (czasami możliwe bielenie brzegów liści wierzchołkowych)]


[Uszkodzenia chłodowe. Srebrzyste plamy na liścieniach, pojedyncze małe, białe plamy na liściach, które często się powiększają i przyjmują kolor srebrzystobiały, stożki wzrostu dość mocno  zdeformowane i przyżółknięte]

Uszkodzenia herbicydowe są rezultatem nie tylko bezpośredniego stosowania środków chwastobójczych. Wynikają też zakumulacji w glebie,na przykład z powodu znoszenia cieczy użytkowej lub użycia preparatu w nieodpowiednim terminie. Może też zdarzyć się sytuacja jednoczesnego wystąpienia na siewkach ogórka objawów uszkodzeń herbicydowych i chłodowych. W ich rozróżnieniu kluczową rolę odgrywa systematyczne i uważne obserwowanie roślin ogórka.

dr Urszula Kłosińska
IO Skierniewice

19. maj 2024 10:55