StoryEditor

Efektywne nawożenie marchwi

31.05.2021., 00:00h

Sól jest nawet bardziej wskazana niż siarczan potasu – nie ma większego wpływu na kumulację azotanów, w przeciwieństwie do siarczanu potasu, czasami przyczyniającego się do ich gromadzenia. Dolistne dokarmianie marchwi należy zakończyć co najmniej cztery tygodnie przed jej zbiorem… czyli kluczowe zasady nawożenia marchwi.

W minionym roku w Polsce uprawiano marchew na ok. 22 tys. ha. Ten wynik plasuje nasz kraj na pozycji trzeciego największego producenta tego warzywa w UE. Uprawa marchwi to wyzwanie dla producenta, związane nie tylko z doborem odmiany czy uzyskaniem wysokich plonów, ale także z parametrami jakościowymi. Normy jakościowe, jakie stawiają przed producentem odbiorcy, są coraz wyższe i równie ważne jak plon. Niestety, marchew jest gatunkiem, który ma tendencję do kumulacji azotanów oraz metali ciężkich. O niegromadzenie tychże trzeba dbać od początku uprawy.

Może być sól

Nawożenie mineralne, tj. jego wielkość i skład, jest zależne od jakości gleby i przeznaczenia korzeni. W uprawie na wczesny zbiór i na glebach lekkich należy przyjmować niższe wartości liczb granicznych wyrażonych w mg/dm3 gleby (tab. 1.).
Z powodu dużej wrażliwości marchwi na zasolenie bardzo ważny jest termin nawożenia mineralnego. Marchew nie jest wrażliwa na formę potasu i dlatego do jej nawożenia można wykorzystać tańszą sól potasową.
14. kwiecień 2024 23:15