StoryEditor

Fertygacja sałaty – sposób nawożenia

10.05.2021., 00:00h

Fertygacja umożliwia bardzo szybkie dostarczenie składników pokarmowych rozpuszczonych wodzie w obręb systemu korzeniowego, dzięki czemu są one od razu dostępne dla roślin. Metoda ta jednak nie jest bez wad.

Fertygacja, czyli nawożenie z nawadnianiem pozwala na zwiększenie plonowania i bardziej efektywne wykorzystanie nawozów w uprawie roślin ogrodniczych. Ta technika nawożenia jest standardowym rozwiązaniem pod osłonami, a w przypadku podłoży inertnych jedynym rozwiązaniem. W produkcji polowej stosuje się ją również w sadach, często na plantacjach jagodowych.

Nie tylko zalety

Umożliwia: bardzo szybkie dostarczenie składników pokarmowych rozpuszczonych wodzie w obręb zasięgu korzeni, dzięki czemu są one od razu dostępne; równoczesne dostarczenie wody sprzyja efektywnemu pobieraniu składników pokarmowych; rozmieszczenie jonów jest bardzo równomierne w całej strefie korzeniowej, a w konsekwencji wzrost roślin bardziej wyrównany; nawozy w sposób precyzyjny trafiają do roślin (kroplowniki przy roślinie lub wzdłuż rzędów); mniejsze zużycie nawozów dzięki lepszej ich efektywności.


16. lipiec 2024 18:33