StoryEditor

Instytut Ogrodnictwa pracuje nad technologią produkcji in vitro sadzonek rabarbaru

19.04.2021., 00:00h

W Zakładzie Biologii Stosowanej Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach rozpoczęto prace nad rozmnażaniem rabarbaru (Rheum rhaponticum L.) wegetatywnie. Opracowaniem takiej technologii są zainteresowani zarówno producenci sadzonek in vitro, jak i plantatorzy. 

Badania realizowane przez konsorcjum Grupy Operacyjnej EPI Bio-Food Roztocze (w skład grupy wchodzi m. in. IO-PIB) dofinansowane jest przez ARiMR w ramach działania "Współpraca" PROW 2014-2020. Cele Grupy Operacyjnej są zbieżne ze strategią klimatyczną „Europejski Zielony Ład”.

Założeniem projektu jest opracowanie i wdrożenie wydajnej technologii produkcji in vitro wysokiej jakości sadzonek rabarbaru o czerwonych ogonkach. Wyselekcjonowane na plantacjach rośliny pod kątem wysokiej zawartości antocyjanów będą testowane na obecność wirusów, rozmnażane poprzez organogenezę pędów z pąków pachwinowych i ukorzenianie w warunkach in vitro, aklimatyzowane do warunków ex vitro w szklarni z kontrolowanym mikroklimatem i oceniane pod kątem stabilności genetycznej i cech użytkowych (zawartość ilościowa i jakościowa substancji fenolowych, w tym antocyjanów) a następnie uprawiane na plantacjach ekologicznych, gdzie będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe. W kolejnym etapie materiał będzie przekazywany do przetwórni.

Projekt Grupy Operacyjnej EPI Bio-Food Roztocze jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie żywnością funkcjonalną. Uprawa roślin bogatych w związki bioaktywne na skalę towarową stanowi ważne zaplecze surowców do produkcji prozdrowotnej żywności i preparatów pozwalających na wyeliminowanie dodatków do żywności, często otrzymywanych metodami syntezy chemicznej. Rabarbar jest przykładem rośliny o licznych, korzystnych właściwościach i zastosowaniach, która przez wiele lat była w Polsce niedoceniana, a w ostatnim czasie cieszy się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, przemysłu spożywczego, a także farmaceutycznego. Szczególnym uznaniem cieszą się odmiany wybarwione na czerwono ze względu na smak i właściwości prozdrowotne (wysoka zawartość substancji fenolowych, w tym antocyjanów, katechin, galotanin). 

Liderem projektu z IO-PIB jest dr Agnieszka Wojtania 

Źródło i fot.: Instytut Ogrodnictwa
19. czerwiec 2024 21:44