StoryEditor

Jest szansa na fasolę odporną na choroby i suszę?

04.05.2021., 00:00h

Jednym z tematów badawczych na ten i kolejne lata w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach jest poznanie molekularnych podstaw mechanizmów odpowiedzi fasoli na wybrane stresy biotyczne i abiotyczne. 

Doświadczenia będą realizowane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w latach 2021-2027 dofinansowanych ze środków budżetu państwa. 

- Projekt jest odpowiedzią na potrzebę opracowania nowych i wydajnych strategii pozwalających na zmniejszenie zagrożenia dla produkcji fasoli nie tylko ze strony ograniczonej dostępności wody, ale też z powodu zwiększającej się presji patogenów chorobotwórczych – sprawców obwódkowej (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola) i ostrej bakteriozy (Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli) - informuje IO.

Spodziewanym efektem wymiernym proponowanych badań będzie scharakteryzowanie polskich materiałów fasoli pod względem reakcji na stres niedoboru wody oraz porażenie przez P. savastanoi pv. phaseolicola i X. phaseoli pv. phaseoli. 
IO przewiduje także, że wyniki podjętych badań wspomogą w przyszłości hodowlę odpornościową fasoli – powstaną odmiany odporne na bakteriozy oraz bardziej tolerancyjne na deficyt wody. 

- Wynikiem realizacji badań będzie również opracowanie metod diagnostycznych pozwalających na szybką i specyficzną identyfikację bakterii, co powinno się przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa fitosanitarnego w produkcji nasiennej fasoli - dodaje Instytut.


ksz, oprac. na podst. IO, fot. IO - Doświadczenie prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa – zdjęcia roślin z 29 kwietnia 2021 r. 
21. lipiec 2024 03:46