StoryEditor

Kolejny termin zabiegu przed zarazą ziemniaka

19.06.2020., 00:00h

Większość plantacji ziemniaka ma zwarte rzędy i znajduje się w fazie kwitnienia i tworzenia bulw, zatem ochrona upraw przed zarazą podlega innej strategii. Duża ich część jest już po pierwszym, a niektóre nawet po drugim zabiegu ochronnym.

Na większe rośliny, gdy wchodzą w fazę intensywnego rozwoju części nadziemnej (BBCH 31–49), ze względu na duże przyrosty roślin w krótkim czasie wskazane jest stosowanie fungicydów o działaniu systemicznym. Substancje czynne  o takim działaniu w roślinie, krążąc po niej, są w stanie zabezpieczyć także nowe przyrosty.

fazie zawiązywania pąków kwiatowych oraz kwitnienia ziemniaków (BBCH 51–79) rozpoczyna się proces zawiązywania bulw (tuberyzacja) i gromadzenia plonu. Głównym zadaniem ochrony plantacji ziemniaków przed zarazą w tym terminie jest ochrona powierzchni asymilacyjnej roślin, aby umożliwić zgromadzenie jak największego plonu bulw. W zależności od presji choroby możemy na tym etapie stosować fungicydy o wszystkich sposobach działania w roślinie, tj. powierzchniowe, wgłębne i układowe.

W zależności od lokalnej presji choroby, zaawansowania rozwoju roślin, czy uprawianej odmiany o różnej bujności naci do opryskiwania plantacji można więc wykorzystać bardzo dużą grupę preparatów (ponad 100), pamiętając o przemiennym ich stosowaniu pod względem grup chemicznych i mechanizmów działania. Mogą to być np. preparaty (kolejność alfabetyczna):

 • Armetil M 72 WP w dawce 2,5 kg/ha; środek o działaniu układowym i powierzchniowym
 • Altima 500 C (0,3–0,4 l/ha; działanie wgłębne i układowe)
 • Axidor (2 kg/ha; działanie wgłębne i układowe)
 • Banjo 500 SC (0,4 l/ha; działanie kontaktowe)
 • Carial Flex (0,6 l/ha; działanie wgłębne i powierzchniowe)
 • Drum 45 WG (0,2–0,25 kg/ha; działanie wgłębne)
 • Ekonom MM 72 WP (2,5 kg/ha; działanie układowe i powierzchniowe)
 • Fantic M WP (2,5 kg/ha; działanie układowe i powierzchniowe)
 • Folpan 80 WG (1,5–2 kg/ha; działanie kontaktowe)
 • Infinito 687,5 SC (1,2-1,6 l/ha; działanie systemiczne i wgłębne)
 • Kunshi 625 WG (0,4–0,5 kg/ha; działanie powierzchniowe i wgłębne)
 • Lieto 66 WG (0,4 kg/ha; działanie wgłębne i powierzchniowe)
 • Nando 500 SC (0,4 l/ha; działanie kontaktowe)
 • Orvego 525 SC (0,8 l/ha; działanie wgłębne i powierzchniowe)
 • Planet 72 WP (2,5 kg/ha; działanie układowe i powierzchniowe)
 • Presidium (1 l/ha; działanie wgłębne i powierzchniowe)
 • Ranman Top 160 SC (0,5 l/ha; działanie powierzchniowe)
 • Revus 250 SC (0,6 l/ha; działanie wgłębne i kontaktowe)
 • Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG (2 kg/ha; działanie układowe i kontaktowe)
 • Sacron WG (0,22 kg/ha; działanie wgłębne)
 • Tezuma 625 WG (0,5 kg/ha; działanie powierzchniowe i wgłębne)
 • Valis 66 M WG (2–2,5 kg/ha; działanie wgłębne i powierzchniowe)
 • Zampro 56 WG (2,5 kg/ha; działanie powierzchniowe)
 • Zignal 500 SC (0,3–0,4 l/ha; działanie powierzchniowe)
 • Zorvec Enicade (0,15 l/ha; działanie powierzchniowe i układowe).
[bie]
21. wrzesień 2023 14:31