StoryEditor

Krajowe Dni Ziemniaka odbędą się zgodnie z planem

Wprawdzie wiele imprez polowych w tym roku odwołano i pod znakiem zapytania stały także imprezy ziemniaczane. Jednak XXVII Krajowe Dni Ziemniaka Potato Poland będące jedną z najważniejszych specjalistycznych imprez ziemniaczanych odbędą się w tym roku zgodnie z zakładanym planem, tj. 21–23.08.2020 r. w Lubkowie na Dolnym Śląsku. 

Głównym organizatorem wydarzenia jest Polska Federacja Ziemniaka, a współorganizatorami są Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin–PIB w Boninie.

– W edycji 2020 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny objęło rolę współorganizatora. Wiąże się to ściśle z aktywną polityką ministerstwa, mającą na celu podniesienie rangi polskiego rolnictwa, jak również poszerzenia możliwości współpracy z rynkami zagranicznymi dla polskich producentów rolnych oraz krajowego przemysłu rolno-spożywczego – mówi dr inż Tomasz Bieńkowski, który podobnie jak w poprzednim roku jest Komisarzem targów.

Gospodarzem wystawy jest Gospodarstwo Rolne Lubków, mieszczące się w województwie dolnośląskim, powiat bolesławiecki gmina Warta Bolesławiecka. Region ten słynie ze specjalistycznej, towarowej produkcji ziemniaka na potrzeby przetwórstwa, sieci handlowych i eksportu. 

Wstępny program wystawy wygląda następująco (na podstawie: www.potatopoland.com):

21.08.2020 piątek

I CZĘŚĆ DNIA – CENTRUM TARGOWE LUBKÓW

08.00 – 13.00 Otwarcie targów dla zwiedzających – dzień biznesowy.

Podczas dnia organizatorzy będą kładli nacisk na stworzenie jak największej możliwości spotkań B2B profesjonalistów i klientów kluczowych. Dzień ten ma za zadanie umożliwić przede wszystkim spotkania profesjonalnych producentów z przetwórcami i operatorami rynku hurtowego w tym eksportu.

II CZĘŚĆ DNIA – HOTEL ZAMEK KLICZKÓW

16.00 – 23.00 Konferencja oraz wieczorny bankiet – KOPALNIA MOŻLIWOŚCI

Tematem przewodnim spotkania będzie ,,Kopalnia możliwości”, która symbolizować ma zasoby naturalne i środowiskowe jakie posiadamy, a których często nie jesteśmy świadomi. Te ukryte, drzemiące pod ziemią możliwości mogą dać energię do tego by zdobywać świat.

Tematyka konferencji pokaże uczestnikom możliwości wykorzystania potencjału środowiskowego i gospodarczego kraju, w tym regionu Dolnego Śląska w aspekcie wzrostu produkcji ziemniaka. Przedstawi kierunki produkcji, jakości i możliwe kanały dystrybucji produktów w kraju i za granicami Polski w oparciu o założenia Programu dla Polskiego Ziemniaka 2020-2025 MRiRW oraz możliwości wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju i RPO.

15.20 – 16.20 – Lunch

Trendy światowe i możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o produkcję ziemniaka i produktów pochodnych z użyciem procesów automatyzacji i cyfryzacji. Ziemniak w gospodarce 4.0 w oparciu o Circular Agroeconomy.

17.00 – Zamknięcie targów

17.00-17.15 – Polska Federacja Ziemniaka – misja, wizja, cele, działania, struktura.

17.15-17.30 – Przerwa kawowa.

17.30- 17.45 – Możliwości rozwoju produkcji towarowej w Polsce w tym w woj. dolnośląskim na tle produkcji europejskiej.

17.45-18.00 – World Potato Congress – Romain Cools. Miejsce Polski i jej regionów w światowym rynku ziemniaka. Stan obecny, perspektywy, szanse i zagrożenia.

18.00-18.15 – Polski Fundusz Rozwoju. Możliwości rozwoju i wsparcia dla inwestycji zagranicznych.

18.30- 23.00 – Bankiet z nowoczesną kuchnią polską z akcentami śląskimi.

22.08.2020 sobota

CENTRUM TARGOWE LUBKÓW

09.30 – 10.00 – Uroczyste otwarcie targów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRIR oraz przedstawicieli Polskiej Federacji Ziemniaka, IHAR i lokalnych władz.

10.00 – 10.30 – Przejście wokół ekspozycji targowych oraz 15-20 min briefing ministra i wybranych osób przedstawiający Program dla Polskiego Ziemniaka oraz założenia wystawy i konferencji.

11.00 – 15.00 – Konferencja naukowo techniczna

PEŁNA MOC ZMIENIAKA - PASJA – PROFESJONALIZM – JAKOŚĆ

Trendy światowe i możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o produkcję ziemniaka i produktów pochodnych z użyciem procesów automatyzacji i cyfryzacji. Ziemniak w gospodarce 4.0 w oparciu o Circular Agroeconomy.

17.00 – Zamknięcie targów

17.00 – 20.00 – Czas wolny

20.00 – 03.00  – Uroczysta Gala z atrakcjami.

23.08.2020 niedziela

09.00 – Otwarcie targów dla zwiedzających

11.00 – 13.00 Bitwa kulinarna połączona z konkursem na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka targów POTATO POLAND 2020.

14.00 – Losowanie nagrody głównej targów

16.00 – Zakończenie targów

29. luty 2024 13:13