StoryEditor

Najlepsze odmiany ziemniaków bardzo wczesnych

16.11.2016., 10:49h
COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaków w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Jako pierwsze wzięliśmy pod lupę najwcześniejsze odmiany. Sprawdź, która daje najwyższy plon po 40 dniach od wschodów. 

W tegorocznym badaniu uwzględniono 7 odmian ziemniaków jadalnych, bardzo wczesnych. Znalazły się wśród nich odmiany polskie: ‘Denar‘, ‘Lord‘ i ‘Miłek‘; odmiany holenderskie: ‘Arielle‘, ‘Riviera‘ oraz ‘Impala‘; zestawienie uzupełniła niemiecka ‘Viviana‘. 

W 30 doświadczeniach oceniono plon ogólny i handlowy bulw po 40 dniach od wschodów roślin. W 2016 r. najlepszymi odmianami okazały się holenderskie ‘Arielle‘ i ‘Riviera‘, których plon był średnio o 20% wyższy niż pozostałych odmian. ‘Arielle‘ powtórzyła zatem wynik sprzed roku, gdy również dała najwyższy wczesny plon. Dalej uplasowała się trzecia z odmian holenderskich – ‘Impala‘. 

Następne miejsca przypadły kolejno: ‘Denarowi‘, ‘Vivianie‘ oraz ‘Lordowi‘, które uzyskały zbliżone do siebie wyniki. W porównaniu z ubiegłorocznymi doświadczeniami niższy plon dał ‘Lord‘, w 2015 r. znalazł się na 2. miejscu. Najgorszy wynik i jeszcze większy spadek odnotował ‘Miłek‘, którego plon w tegorocznym doświadczeniu był o 34% niższy niż ‘Arielle‘. 

Tab. Ziemniak – plon bulw po 40 dniach od wschodów roślin w 2016 r.

Lp. Odmiana Plon ogólny (% wzorca)* Plon handlowy (% wzorca)**
1. ‘Arielle‘ 115 (26,9 t/ha) 117 (26,0 t/ha)
2. ‘Riviera‘ 112 (26,2 t/ha) 114 (24,9 t/ha)
3. ‘Impala‘ 105 (24,6 t/ha) 105 (23,3 t/ha)
4. ‘Denar‘ 97 (22,7 t/ha) 97 (21,5 t/ha)
5. ‘Viviana‘ 95 (22,2 t/ha) 94 (20,9 t/ha)
6. ‘Lord‘ 94 (22,0 t/ha) 93 (20,6 t/ha)
7. ‘Miłek‘ 81 (19,0 t/ha) 81 (18,0 t/ha)

* wzorzec: 23,4 t/ha – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO

** wzorzec: 22,2 t/ha – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO

Źródło: coboru.pl

19. kwiecień 2024 05:52