StoryEditor

Ocena stanu upraw warzywniczych

05.06.2017., 11:04h
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący stanu upraw warzywniczych. Co przyniosły wiosenne chłody?

Z uwagi na niskie temperatury siewy warzyw do gruntu rozpoczęły się na ogół w terminie późniejszym w porównaniu do roku ubiegłego. Jedynie w południowo-zachodniej części kraju do siewów przystąpiono nieco wcześniej.

Na wcześniej zasadzonych plantacjach np. pomidorów, lokalnie odnotowano straty spowodowane opadami gradu. Zróżnicowane w zależności od rejonu kraju warunki agrometeorologiczne wpłynęły na różny stopień zaawansowania siewów oraz wschodów warzyw gruntowych. Zaopatrzenie w nasiona warzyw, nawozy oraz środki ochrony roślin było na ogół wystarczające. Wielu rolników wstrzymało się jednak z siewem oraz wysadzaniem rozsad warzyw do gruntu ze względu na duże wahania temperatur.

Warunki podczas siewów i wschodów roślin warzywniczych były bardzo zróżnicowane. W niektórych częściach kraju zanotowano początkowo nadmierne  uwilgotnienie gleb. W celu przyspieszenia wschodów znaczna część plantacji warzyw została przykryta włókniną lub niską folią. W znacznej części kraju chłody panujące w kwietniu i w maju, zimne noce oraz brak słońca niekorzystnie wpłynęły na wzrost warzyw. Od końca drugiej dekady maja warunki pod względem temperatury powietrza poprawiły się, a wegetacja została znacznie przyspieszona.

Obecnie wahania temperatur są znacznie mniejsze, natomiast plonowanie warzyw będzie zależało od przebiegu warunków podczas dalszej wegetacji, a na plantacjach, które nie są nawadniane zależeć będą od opadów w kolejnych miesiącach. Straty spowodowane niskimi temperaturami są zróżnicowane w zależności od położenia plantacji, wieku i składu odmianowego oraz faz rozwojowych w jakich były rośliny i obecnie jest jeszcze za wcześnie by oszacować straty.

źródło: GUS
macka

04. październik 2023 19:18