StoryEditor

Ostrożnie z azotem

29.01.2016., 10:15h
Już za miesiąc będzie można rozpocząć nawożenie. Miejmy na względzie negatywny wpływ przenawożenia azotem m.in. na trwałość przechowalniczą warzyw.

Podstawowe zasady nawożenia warzyw przypomniał przedstawiciel firmy Yara Wojciech Kopeć podczas styczniowego spotkania zorganizowanego przez firmy Rijk Zwaan i Yara w Ożarowie Mazowieckim.

Badania wykazały, że optymalny wpływ na liczbę i masę korzeni marchwi miało zastosowanie 135 kg N/ha (75 + 60) w postaci nawozów YaraMila Complex i saletry wapniowej. Ta sama dawka okazała się najlepsza w badaniu masy i liczby korzeni zdrowych.

Z kolei doświadczenia z selerem korzeniowym pokazały niższą optymalną dawkę azotu – 110 kg/ha (50 + 60), przekładającą się na masę i liczbę korzeni ogółem i najmniejsze ubytki naturalne korzeni.
Wojciech Kopeć namawiał plantatorów na zlecanie analiz ogrodniczych gleby, nie rolniczych. Są one nieco droższe, ale bardziej dla ogrodników przydatne.
Podkreślał też wagę nawożenia wapniowego i konieczność badania zawartości wapnia w glebie, oprócz sprawdzania pH. Nie zawsze wysokie pH oznacza wysoka zawartość Ca w glebie. Przytaczał wyniki analiz gleb, których pH było wysokie, a zawartość wapnia niska, np. pH – 7,1, a zawartość Ca – 377 mg/l gleby, w innym przypadku pH – 7,0, a ilość Ca – 1120 mg/l gleby.

Amerykańskie badania nawożenia cebuli azotem wykazały, że najlepsza korelacja wielkości cebuli z zawartością w niej suchej masy następuje przy stosunku amonowej (NH4) do azotanowej (NO3) form azotu – 1:3.
W minionym roku w Polsce zanotowano bardzo niski poziom wapnowania. Wedłu Głównego Urzędu Statystycznego w sezonie 2014/2015 wapno nawozowe zastosowano w ponad 130 tys. gospodarstw. W sumie wysiano około 568 tys. ton CaO, czyli o ok. 130 tys. t mniej niż w roku poprzednim. Na 1 ha użytków rolnych zastosowano 39 kg CaO, a w niektórych województwach nawet mniej niż 10 kg CaO/ha. Według szacunków IUNG-PIB w Puławach w celu utrzymania optymalnego odczynu gleby konieczne jest zastosowanie ok. 400 kg CaO/ha/rok.  kw

02. grudzień 2023 13:03