StoryEditor

Plony ziemniaków będą większe?

07.06.2016., 10:31h
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej oszacował wielkość zbiorów ziemniaków w krajach unijnych w tym sezonie. Średnio w Unii rolnicy zbiorą 33,21 t/ha, w Polsce tylko 22 t/ha. Zobacz, kto uzyska najwyższe plony ziemniaków.

W 2015 r. średnie plony ziemniaków wyniosły 32,03 t/ha, w tym ma być to 33,21 t/ha, co oznacza wzrost o 3,7% w skali roku. Plonowanie będzie również o 3,5% wyższe od średniej pięcioletniej.

Kto na szczycie?

Najwyższe wyniki, wedle raportu, uzyskają belgijscy producenci - aż 47,47 tony ziemniaków z hektara. Równie wysokie ilości, ponad 45 t/ha, zbiorą Niemcy, a Holendrzy i Francuzi wykopią nieco mniej.

We wszystkich wymienionych państwach plony ziemniaków będą dwukrotnie wyższe niż w Polsce. W naszym kraju przewiduje się zbiory na poziomie 22 t/ha. Wartość ta jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,4%, a w stosunku do średniej pięcioletniej niższa o 1,1%.

Kraj Planowane zbiory ziemniaków w 2016 r.
Austria 31,68 t/ha
Belgia 47,47 t/ha
Bułgaria 14,67 t/ha
Czechy 25,92 t/ha
Niemcy 45,36 t/ha
Dania 40,91 t/ha
Hiszpania 32,00 t/ha
Finlandia 26,32 t/ha
Francja 44,73 t/ha
Grecja 25,77 t/ha
Chorwacja 16,50 t/ha
Węgry 26,76 t/ha
Włochy 26,68 t/ha
Litwa 16,38 t/ha
Łotwa 18,00 t/ha
Holandia 44,84 t/ha
Polska 22,01 t/ha
Portugalia 18,99 t/ha
Rumunia 15,26 t/ha
Szwecja 34,41 t/ha
Wielka Brytania 41,69 t/ha

Źródło: FAMMU/FAPA

23. marzec 2023 04:19