StoryEditor

Straty w przechowywanych ziemiopłodach

05.06.2017., 11:04h
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o stratach w przechowywanych ziemiopłodach.

Do przechowywania w zimie 2016/2017 przeznaczono około 4,5 mln t ziemniaków, tj. ok. 50,6% zbiorów z 2016 r. (w roku poprzednim ok. 43%). Straty w przechowywanych ziemniakach szacuje się na 11,1% ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania tj. o 0,3 pkt. proc. więcej niż w roku poprzednim. Największe straty w masie przechowywanych ziemniaków odnotowano w województwie lubelskim.
Straty w przechowywanych warzywach obserwowano na ogół na poziomie wyższym w porównaniu do lat poprzednich, dla cebuli i marchwi, a tylko w przypadku kapusty były niższe w porównaniu do roku ubiegłego. Podobnie jak w poprzednich sezonach przechowalniczych, odnotowano duże różnice w wysokości strat w zależności od rejonu kraju i sposobu przechowywania.

 

źródło: GUS
macka

22. wrzesień 2023 01:15