StoryEditor

Susza, a wapnowanie gleb

15.10.2019., 12:11h
W tym roku większość kraju zmagała się z suszą. Wszystko wskazuje na to, że zjawisko to będzie coraz częściej dotykać nasze rolnictwo. W związku z tym należy starać się maksymalnie ograniczać jej skutki. Jednym ze sposób jest stworzenie optymalnych warunków do wzrostu systemu korzeniowego roślin, gdyż wtedy są one w stanie lepiej pobierać wodę z głębszych warstw gleby i w ten sposób być odporniejsze na jej niedobór.

Optymalny odczyn, większy plon

Nie wszyscy rolnicy pamiętają o tym, że zakwaszenie powoduje bardzo silną redukcję masy korzeniowej. Doprowadzenie odczynu na danym polu do wielkości optymalnej powinno być więc pierwszym krokiem w kierunku ograniczania skutków suszy. 

Jaki odczyn gleby jest najlepszy?

Wbrew powszechnemu przekonaniu odczyn obojętny gleby nie jest najlepszy. Za optymalne pH gleby uważa się taką jego wartość, dla której potrzeby wapnowania określone są jako ograniczone. Zależy ona od kategorii agronomicznej gleby i wzrasta wraz z udziałem części spławialnych i wynosi dla gleb: 

  • bardzo lekkich - 5,1-5,5

  • lekkich - 5,6-6,0

  • średnich - 6,1-6,5

  • ciężkich - 6,6-7,0

Wapnowanie jest niezbędne, gdy potrzebne wapnowania określone są jako konieczne. Oznacza to na glebach bardzo lekkich pH mniejsze od 4,0, na lekkich od 4,5, na średnich od 5,0 i na ciężkich od 5,5. Wapnowanie nie jest potrzebne, gdy pH jest większe niż 5,6 na glebach bardzo lekkich, 6,1 na lekkich, 6,6 na średnich i 7,1 na ciężkich.

Kiedy wapnować?

Dawki wapnowania zależą od kategorii agronomicznej gleby oraz potrzeb wapnowania określonych na podstawie oceny odczynu. Kiedy wapnowanie określone jest jako konieczne dawki te wynoszą na glebach bardzo lekkich 3 t CaO/ha, na lekkich 3,5 t CaO/ha, na średnich 4,5 t CaO/ha, a na ciężkich nawet 6 t CaO/ha. Nie zaleca się jednorazowo stosowania tak wysokich dawek wapna, bo mogą one okazać się szkodliwe zwłaszcza, gdy stosuje się nawozy wapniowe tlenkowe. Ich jednorazowa dawka nie powinna przekraczać: 2 t CaO/ha na glebach bardzo lekkich i lekkich, 3 t CaO/ha na średnich i 4 t CaO/ha na glebach ciężkich. Kiedy wapnowanie określone jest jako potrzebne - wówczas dawki są odpowiednio mniejsze i wynoszą: 2, 2,5, 3 i 3 t CaO/ha. Gdy wapnowanie jest wskazane powinno się zastosować 1, 1,5, 1,7 i 2 t CaO/ha. W przypadku potrzeb wapnowania określonych jako ograniczone należy zastosować nawozy wapniowe jedynie na glebach średnich i ciężkich w dawce 1 t CaO/ha.

Gdyby sytuacja ekonomiczna rolnictwa nie pozwoliła na zakup dużej ilości wapna i zastosować pełną dawkę zalecaną, to lepiej rozsiać mniej niż wcale.

16. lipiec 2024 12:24