StoryEditor

Wapń, czyli rozmiar ma znaczenie

14.04.2021., 00:00h

Nawet wysoka zawartość wapnia w glebie nie gwarantuje optymalnego odżywienia rośliny tym pierwiastkiem. Ze względu na słabą translokację tego składnika w roślinach (choroby fizjologiczne) oraz możliwość przewapnowania gleby, zaleca się dokarmianie roślin drogą pozakorzeniową.

Rola tego pierwiastka we wszystkich fazach rozwojowych roślin jest nie do przecenienia i bardzo ważne, aby wapń był dostępny przez cały czas ich wzrostu. Dodatkowo składnik ten reguluje wiele procesów zachodzących w glebie: wpływa na jej właściwości fizyczne – strukturę i stosunki powietrzno-wodne, chemiczne – przyswajalność składników pokarmowych, odczyn i sorpcję oraz biologiczne – rozwój mikroorganizmów.
Do warzyw najbardziej wrażliwych na niedobór wapnia należą: pomidor, papryka, sałata, kapusta głowiasta i pekińska, cykoria, endywia, ogórek, seler korzeniowy i naciowy.

Dlaczego w roślinach brakuje wapnia?

Na glebach kwaśnych i słabych zaopatrzenie w ten pierwiastek jest zazwyczaj niedostateczne, a jego niedobory powstają także w wyniku wynoszenia go w dużych ilościach z plonami. Transport wapnia może być również utrudniony ze względu na nagłe i wysokie spadki temperatur podczas zimy (uszkodzenia wiązek przewodzących) oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne zaraz po kwitnieniu (np. niskie temperatury, susze). Na skutek nierównomiernej dystrybucji tego pierwiastka w roślinie, zawartość wapnia w owocach, liściach oraz korzeniach spichrzowych może być niska i może nie odzwierciedlać zasobności gleby w ten składnik.

fot. Tipburn na sałacie kruchej – efekt zaburzonej gospodarki wapniem
19. czerwiec 2024 21:47