StoryEditor

Wzrost produkcji ziemniaków w Polsce

22.12.2016., 10:54h
W ostatnich latach produkcja ziemniaków w Polsce generalnie ulegała systematycznej obniżce. Wszystko wskazuje na to, że bieżący rok może być pierwszym od 2012 roku, w którym krajowe zbiory ziemniaków przekroczą 9 mln ton.

Jak wynika z szacunków ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2016 roku zbiory ziemniaków w Polsce ukształtowały się na poziomie 9,12 mln ton. W relacji do bardzo niskich, ubiegłorocznych zbiorów, które wyniosły 6,31 mln ton, tegoroczna produkcja ziemniaków zwiększyła się aż o 2,81 mln ton, tj. o prawie 45%.

W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować spadek zbiorów i areału upraw ziemniaków. Jeszcze w latach 2001-2005 średnia powierzchnia zasiewów ziemniaków przekraczała 800 tys. ha, z kolei zbiory sięgały 14,5 mln ton. W kolejnym pięcioleciu obszar upraw ziemniaków spadł do nieco ponad 500 tys. ha, a produkcja poniżej 10 mln ton. Z kolei w latach 2011-2015 ziemniaki uprawiano na ok. 340 tys. hektarów, z których przeciętnie zbierano mniej niż 8 mln ton. Ostatni raz granica 9 mln ton została przekroczona w 2012 roku, kiedy to zbiory wyniosły 9,04 mln ton.

Warto podkreślić, iż wraz ze spadkiem areału upraw odnotowuje się wyraźny wzrost plonowania ziemniaków w Polsce. W latach 2001-2005 średni uzysk bulw z hektara oszacowano na 181 dt, podczas gdy w kolejnych dwóch pięcioletnich okresach było to odpowiednio: 190 dt (lata 2006-2010) i 234 dt (lata 2010-2015). W 2016 r. plony ziemniaków ocenia się natomiast na 297 dt/ha, tj. o 87 dt/ha więcej niż rok wcześniej.

źródło: www.nawozy.eu
macka

19. czerwiec 2024 21:35