StoryEditor

Chorobotwórcza bakteria atakuje nowe rośliny

07.11.2016., 10:48h
Bakteria Ralstonia solanacearum została po raz pierwszy wykryta w Polsce na różach. Do zakażenia doszło w województwie śląskim. Czy producenci warzyw i owoców miękkich muszą się obawiać? Ralstonia solanacearum poraża ponad 200 różnych gatunków roślin.

W październiku 2016 r., na terytorium województwa śląskiego stwierdzono występowanie bakterii Ralstonia solanacearum. Patogen został wykryty na roślinach róż ‘Red Berry‘, produkowanych na kwiat cięty. Jest to pierwsze w Polsce wykrycie bakterii Ralstonia solanacearum w roślinach róż. Dotychczas, bakteria ta była stwierdzana w naszym kraju jedynie na roślinach ziemniaka (pierwsze wykrycie – październik 2014 r.). Na terytorium Unii Europejskiej Ralstonia solanacearum była stwierdzona wcześniej na roślinach róż tylko w 2 państwach, tj. w Holandii i Belgii.

Bakteria Ralstonia solanacearum charakteryzuje się niezwykle szerokim zakresem roślin żywicielskich i poraża ponad 200 gatunków. Nasilenie objawów chorobowych jest uzależnione od wielu czynników, np. od gatunku/rodzaju rośliny, odmiany, a także warunków otoczenia. Rośliny róż porażone patogenem charakteryzują się słabszym wzrostem, żółknięciem liści oraz czarnymi przebarwieniami na pędach. W przypadku silnego porażenia roślin, w miejscu przecięcia pędów pojawia się wyciek śluzu.

Głównymi drogami rozprzestrzeniania się bakterii są zainfekowane: rośliny, gleba lub podłoże, woda stosowana do nawadniania lub opryskiwania oraz narzędzia używane do uprawy i pielęgnacji roślin. Bakteria ta wnika do roślin poprzez uszkodzone korzenie, zranienia na pędach oraz przez szparki oddechowe.

Ralstonia solanacearum na terenie UE posiada status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania. Dlatego też, w przypadku podejrzenia wystąpienia ww. bakterii należy niezwłocznie poinformować o tym najbliższą jednostkę wojewódzkiego inspektoratu ochrony i nasiennictwa.

Źródło: piorin.gov.pl

27. maj 2023 00:07