StoryEditor

Co zagraża kalafiorom i czym możemy zadziałać

24.05.2022., 00:00h

Wszystkie choroby kalafiora w pigułce. Jakie preparaty wybrać, aby cieszyć się jak najwyższym plonem kalafiora?

 

Mączniak rzekomy

Peronospora parasitica - Patogen poraża rośliny w różnej fazie rozwoju, szczególnie duże zagrożenie stanowi w czasie produkcji rozsady oraz tworzenia róż. Symptomy choroby na liścieniach i na starszych liściach pojawiają się w postaci: oliwkowożółte, nieregularne plamy, na górnej powierzchni liści. W obrębie plam, na spodniej stronie blaszki liściowej tworzy się jasnoszary, obfity nalot grzybni patogena. Silnie porażone siewki mogą przedwcześnie zamierać. Liście zewnętrzne z objawami mączniaka rzekomego często są wtórnie zasiedlane przez inne patogeny powodujące gnicie róż w okresie wegetacji i przechowywania. Rozwojowi infekcji sprzyjają gęste mgły, opady deszczu, duże zagęszczenie roślin, długo utrzymująca się na liściach wilgoć oraz temperatury 8–16°C w nocy i poniżej 24°C w dzień.

Fot. Mączniak rzekomy objawy na liścieniu

W ochronie przed mączniakiem rzekomym należy stosować preparaty zawierające substancję czynną azoksystrobinę lub mandipropamid.

Szara pleśń

Botrytis cinerea - Szara pleśń może rozwijać się na roślinach w końcowej fazie wegetacji, choć największą szkodliwość wykazuje w okresie przechowywania. Objawy choroby przybierają postać początkowo drobnych, brązowych plam na powierzchni liści i róż. W miarę rozwoju infekcji plamy szybko się zwiększają, a na ich powierzchni pojawia się charakterystyczny szarofioletowy nalot grzybni patogenu. B. cinerea może występować jako saprofit na szczątkach roślin, jako patogen na licznych roślinach uprawnych i chwastach oraz w formie sklerocjów, w glebie. Zarodniki konidialne patogenu do rośliny wnikają przez zranienia lub uszkodzenia mechaniczne tkanki. Niskie temperatury oraz wysoka wilgotność powietrza sprzyjają rozwojowi choroby.

W ochronie chemicznej kalafiorów przed szarą pleśnią zaleca się stosowanie środków z grupy triazoli. W ochronie biologicznej można stosować środek Prestop WP oraz Serenade ASO.

Czerń krzyżowych (altarnarioza)

Alternaria brassicae - Objawy choroby, owalne, ciemnobrunatne lub czarne plamy, z koncentrycznymi kręgami pojawiają się na najstarszych liściach. Podobne symptomy w miarę rozwoju infekcji widoczne są na łodygach, pędach bocznych i łuszczynach. W warunkach wysokiej wilgotności, na powierzchni porażonych tkanek tworzy się aksamitny, ciemnobrunatny nalot grzybni. Porażona tkanka zamiera, wykrusza się i powstają otwory. Plamy na różach kalafiorów są głównie powierzchniowe, ciemne, zapadające się. Pierwotnym źródłem infekcji mogą być zakażone nasiona oraz resztki roślin, na których grzybnia i zarodniki konidialne mogą przetrwać kilka lat. Choroba stanowi duże zagrożenie w okresie długotrwałego zwilżenia liści i wysokich temperatur. W ochronie kalafiorów przed alternariozą zaleca się stosowanie metod profilaktycznych polegających m.in. na wysiewie zdrowych nasion, usuwaniu porażonych fragmentów roślin. Fungicydy stosować w momencie zagrożenia lub pojawienia się pierwszych objawów.

Wysoką skuteczność wykazują środki z grupy: strobiluryny, triazolowe, anilinowe. W ochronie biologicznej wysoką skuteczność wykazuje środek Serenade ASO.

Czarna zgnilizna kapustnych

Xanthomonas campestris - Objawy choroby mogą pojawić się w dowolnym stadium rozwoju roślin. Na liściach przybierają postać żółtych przebarwień w kształcie litery ‘V’. Nerwy liści w obrębie przebarwień czernieją, ulegają zgorzeli. Róże kalafiorów pokrywają się wodnistymi plamami, gniją. Sprawcą choroby są bakterie. Do rośliny dostają się przez hydatody, zranienia lub uszkodzenia mechaniczne tkanki. Temperatury powyżej 25°C i wysoka wilgotność powietrza stwarzają optymalne warunki do zajścia infekcji. Pojawiające się w tym samym czasie opady i mgły ułatwiają wniknięcie patogenu do rośliny. Bakterie przenoszone są na odnóżach szkodników, przez porażone fragmenty roślin pozostawione na plantacjach jak i z kroplami wody. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się choroby należy wysiewać zdrowe nasiona, uprawę prowadzić na glebach przepuszczalnych, bez tendencji do zastoisk wody, w 3–4-letnim płodozmianie, dokładne usuwać resztki pożniwne i chwasty.

W ochronie biologicznej można stosować preparat Serenade ASO i Prestop WP.

Agnieszka Czajka IO w Skierniewicach

Fot tyt. Bernat Patrycja

 

22. maj 2024 12:47