StoryEditor

Czy powstanie baza zużycia pestycydów. UE chce mieć kontrolę nad ŚOR

13.06.2022., 00:00h

Czy zostanie wprowadzony rejestr zużycia pestycydów przez rolników? Unia Europejska chce wiedzieć gdzie i jakie środki ochrony roślin zużywają rolnicy.

Na początku czerwca przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego uzgodnili wstępnie, że państwa członkowskie będą gromadzić i raportować dane dotyczące stosowania pestycydów w swoich krajach. Już w 2026 roku ma powstać pierwszy rejestr zużycia środków ochrony roślin. Zostanie on opublikowany w 2028 roku. Natomiast od 2030 r. będzie regularnie, raz w roku aktualizowany. 

UE chce, by rolnicy co roku ujawniali zużycie pestycydów w krajowym rejestrze 

Utworzenie rejestru będzie wymagać zaangażowania także ze strony rolników. To oni, jako profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin będą zobowiązani do umieszczania w specjalnej elektronicznej bazie ilości, jakie zużywają w swoich gospodarstwach. 

Szczegółów przekazywania tych informacji przez rolników jeszcze nie podano. Wiadomo jednak, że za opracowanie danych mają odpowiadać krajowe urzędy statystyczne, które otrzymają na ten cel dodatkowe fundusze. 

Baza zużycia pestycydów ma pomóc w monitorowaniu zrównoważonego systemu żywnościowego

Zdaniem lewicowego eurodeputowanego i sprawozdawcy w tej sprawie, Petrosa Kokkalisa, decyzja o utworzeniu rejestru „przybliża nas do bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w UE”.

- To jest kluczowa dokumentacja. Można mówić wiele o ograniczeniu stosowania pestycydów i nawozów, ale jeśli nie ma pełnych danych, nie można prowadzić opartej na dowodach polityki dotyczącej zrównoważonego rolnictwa – podkreślił Petros Kokkalis w rozmowie z Euractiv.com.

Rejestr ma służyć modernizacji europejskiego systemu statystyki rolnej i zaktualizować dane o nakładach i produkcji w rolnictwie.

oprac. Kamila Szałaj, na podst. PE, Agrarheute.com, Euractiv.com, fot. envatoelements

25. maj 2024 22:59