StoryEditor

Glifosat - póki co legalny, ale jak długo?

05.08.2020., 00:00h
Dominika MulakDominika Mulak

Na ten moment brak jest dowodów co do rakotwórczego działania glifosatu, dlatego pozostaje on na liście środków dopuszczonych do stosowania w ochronie roślin. MRiRW poinformowało jednak, że substancja ta podlega ponownej ocenie bezpieczeństwa.

Najpopularniejsza na świecie substancja chwastobójcza jest na cenzurowanym już od dłuższego czasu. Póki co jednak brak jest dowodów na rakotwórcze działanie glifosatu, dlatego substancja ta dalej pozostaje na liście środków dopuszczonych do stosowania w ochronie roślin.

- Należy podkreślić, że substancja czynna glifosat jest substancją zatwierdzoną przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, której termin zatwierdzenia został przedłużony do 15 grudnia 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/2324 w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 333 z 15.12.2017 str. 10) - napisano na stronie MRiRW. Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemicznej wykluczyła podnoszone zastrzeżenia co do działania rakotwórczego tej substancji czynnej. W związku z powyższym możliwe jest utrzymanie i wydawanie w państwach członkowskich nowych zezwoleń dla środków ochrony roślin zawierających glifosat.


Stwarza zagrożenie czy nie?

Póki co glifosat jest legalny. Resort rolnictwa poinformował jednak, że substancja ta została poddana ponownej ocenie bezpieczeństwa.

- Aktualnie substancja glifosat podlega ponownej ocenie. Jeżeli ocena ta wykaże zagrożenia tej substancji dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie stosowania lub wycofanie tej substancji z palety środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium RP - napisano w komunikacie.


Co podlega ocenie?

Dopuszczane do obrotu środki ochrony roślin podlegają w procedurze rejestracji ocenie naukowo-technicznej obejmującej szereg badań i analiz dotyczących m.in.:

  • oceny narażania na potencjalne negatywne działanie środka ochrony roślin i substancji czynnej dla osób stosujących te preparaty (operator sprzętu), pracowników czy osób postronnych;
  • oceny narażenia zdrowia człowieka poprzez dietę (produkty spożywcze, pasze, woda pitna);
  • oceny zachowania środka w środowisku, jak również oddziaływanie na organizmy niebędące celem zastosowania.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w zezwoleniu na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu treść etykiety, obejmującej szczegółowe warunki jego bezpiecznego stosowania. Dotyczy to upraw, terminów, liczby zabiegów, dawek, metod stosowania, okresów karencji, prewencji, itd.

Źródło: MRiRW

28. marzec 2023 00:43