StoryEditor

Mikroorganizmy ograniczające rozwój chorób odglebowych w uprawie pomidora

29.04.2021., 00:00h

Patogeny glebowe stanowią istotne zagrożenie dla każdej uprawy, ale są szczególnie niebezpieczne w uprawie warzyw w tunelach, gdzie panują warunki sprzyjające ich rozwojowi.

W projekcie Excalibur badanych jest kilka potencjalnych lub dobrze znanych mikroorganizmów, które mogłyby zredukować straty wywołane obecnością patogenów glebowych. Część doświadczeń jest prowadzona w Zakładzie Ochrony Roślin Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach. 

Właściwosci szczepów Trichoderma harzianum i Paenibacillus polymyxa (w zasobach IO-PIB) oraz Clonostachys rosea (pozyskany ze Słoweńskiego Instytutu Ogrodnictwa – KIS) zostały przetestowano pod kątem ich przydatności w ograniczaniu rozwoju patogenów takich, jak Phytophthora nicotianae var. nicotianae i Fusarium oxysporum. Są to sprawcy chorób: zgnilizny pierścieniowej pomidora (objawy chorobowe obejmują zgniliznę korzeni, podstawy pędu oraz owoców) oraz fuzariozy (objawy to: porażenie wiązek przewodzących, zgnilizna korzeni, szyjki korzeniowej, a także podstawy łodyg pomidora).


Mikroorganizmy pożyteczne T. harzianum, C. rosae i P. polymyxa namnażano na ziarnie ryżu. Jest to technika, która pozwala szybko i niezawodnie wytwarzać produkty do łatwego stosowania przez rolników. Rozsadę pomidorów - posadzono do sztucznie zakażonego podłoża, do którego wcześniej zaaplikowano pożyteczne mikroorganizmy. Następnie oceniono ich wpływ na wzrost i zdrowotność roślin pomidora.

Badane szczepy mikroorganizmów pozytywnie wpłynęły zarówno na wzrost, jak i zdrowotność pomidorów w porównaniu do nietraktowanych roślin uprawianych w zakażonym podłożu. Wyniki te zostaną wykorzystane do precyzyjnego dopasowania aplikacji różnych szczepów,  a także ich formułowania, w próbach polowych.

Rośliny pomidora rosnące w podłożu zakażonym i wolnym od patogena 
Działanie różnych korzystnych szczepów mikroorganizmów może być zróżnicowane ze względu na różne mechanizmy ich działania przeciwko patogenom, np. grzyba T. harzianum i bakterii P. polymyxa
Źródło i fot. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
14. kwiecień 2024 21:32