StoryEditor

Nowa etykieta środka ochrony roślin Bandur 600 SC

17.02.2020., 12:20h

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 833/2019 z dnia 18.11.2019 r. Warto zwrócić uwagę na zmiany maksymalnych dawek dla jednorazowego zastosowania dla upraw cebuli i marchwi.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym ogranicza zachwaszczenie wtórne.

Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć skuteczność działania środka.

Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach rośliny uprawnej, a na glebach organicznych tylko po wschodach rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna nadmorska, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe:

rdestówka powojowata, (syn. rdest powojowaty), rdest ptasi

Chwasty odporne:

iglica pospolita

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż tydzień przed pojawieniem się wschodów  roślin ziemniaka (BBCH 01-08).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Groch zwyczajny (uprawiany na świeże i suche nasiona)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej na starannie uprawioną glebę (BBCH 00-08).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew, pasternak

System dawek dzielonych

Pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-07), na starannie uprawioną glebę.

Drugi zabieg

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 2 liści właściwych (BBCH 12) oraz na chwasty w fazie liścieni.

Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pietruszka korzeniowa

System dawek dzielonych

Pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-07), na starannie uprawioną glebę.

Drugi zabieg

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 2 liści właściwych (BBCH 12) oraz na chwasty w fazie liścieni.

Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Pietruszka naciowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio  po siewie (BBCH 00-03), na starannie przygotowaną glebę.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler korzeniowy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wysadzeniu rozsady w fazie 4-5 liści (BBCH 14-15).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z siewu, szalotka

System dawek dzielonych

Pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00-07), na starannie uprawioną glebę.

Drugi zabieg

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni).

Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Czosnek

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po wysadzeniu, przed wschodami roślin (BBCH 00-03) na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szczypiorek

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin (BBCH 00-03) na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fasola, bobik, bób, soczewica

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-08) na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Wyka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Lucerna uprawiana na nasiona

A.  Zabieg w czasie wzrostu roślin

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 3-5 liści właściwych (BBCH 13-15).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

B.  Zabieg po ścięciu/koszeniu

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po ścięciu/skoszeniu.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Słonecznik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, ale nie później niż tydzień przed wschodami rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Topinambur

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin (BBCH 00-08) na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kminek zwyczajny

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Dzięgiel

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach roślin na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kolendra

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed wschodami roślin (BBCH 00-03) na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Koper ogrodowy, lubczyk

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po siewie, a przed wschodami roślin (BBCH 00-03) na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Aksamitka, rumianek szlachetny

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pełna etykieta środka ochrony roślin Bandur 600 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 833/2019 z dnia 18.11.2019 r.

oprac. mw na podst. www.gov.pl

14. lipiec 2024 23:56