StoryEditor

Nowalijki bez ochrony

23.03.2018., 11:21h

Ochrona chemiczna jest trudna, ponieważ krótki cykl produkcyjny wyklucza często możliwość stosowania fungicydów w sposób gwarantujący zachowanie karencji, a tym samym bezpieczny poziom pozostałości. 

Warzywa wczesne mogą być porażane przez choroby infekujące z gleby, do których zalicza się grzyby z rodzaju: Sclerotinia, Botrytis (szara pleśń), Fusarium, Verticillium, Thielaviopsis oraz organizmy glonopodobne z rodzaju Pythium. Patogeny te mogą powodować brak wschodów albo zamieranie roślin zaraz po wschodach czy przesadzaniu. Z ich obecnością najczęściej kojarzone są takie objawy, jak: żółknięcie i więdnięcie liści lub nawet całych roślin, rozpad tkanek w okolicy szyjki korzeniowej, odbarwienie tkanki naczyniowej, zgnilizna korzeni lub brązowe smugi na korzeniach. 

Trudna ochrona

Ochrona chemiczna jest bardzo utrudniona, ponieważ krótki cykl produkcyjny wyklucza często możliwość stosowania fungicydów w sposób gwarantujący zachowanie karencji, a tym samym bezpieczny poziom pozostałości. Niezmiernie ważna jest więc uprawa w odkażonym podłożu, jak również zabezpieczenie korzeni środkami biologicznymi zawierającymi antagonistyczne w stosunku do patogenów wyselekcjonowane gatunki grzybów z rodzaju Trichoderma i Gliocladium, bakterii z rodzaju  Bacillus czy Pseudomonas, a także organizmu glonopodobnego Pythium oligandrum. 

Sałata

Organizmy glonopodobne z rodzaju Pythium oraz mączniak rzekomy (Bremia lactucae) to groźne patogeny sałaty. W pierwszym przypadku następuje zamieranie korzeni i szyjki korzeniowej, a mączniak rzekomy prowadzi do pojawiania się żółknących plam na liściach, na których rozwija się nalot zarodników. Plamy z czasem zasychają, natomiast patogen jest w stanie przerastać z liści aż do szyjki korzeniowej.

W uprawie sałaty na polu sklerocja Sclerotinia sclerotiorum, grzyba powodującego zgniliznę twardzikową prowadzą do szybkiego gnicia roślin. Poza oczywistymi zaleceniami agrotechnicznymi, uwzględniającymi właściwe zmianowanie, chemiczne odkażanie podłoża jest często mało realne. Istnieje natomiast możliwość zastosowania nadpasożyta – grzyba Coniotchyrium minitans (preparat Contans). (…)  Janusz Mazurek

Więcej w numerze 4/2018 WiOM

22. marzec 2023 12:50