StoryEditor

Spotkanie Cebulowe: jak chronić cebulę w dobie wycofywania substancji aktywnych?

22.01.2021., 00:00h

14 stycznia odbyło się nasze Spotkanie Cebulowe, czyli webinarium on-line poświęcone wyzwaniom i zagrożeniom w uprawie i sprzedaży cebuli. Rozmawialiśmy m.in. ochronie cebuli.

Magdalena Sobocińska, ekspert ds. skuteczności środków ochrony roślin, opowiedziała o możliwościach ochrony cebuli przed mączniakiem rzekomym, Fusarium sp. oraz Stemphylium vesicarium przy zastosowaniu dostępnych środków ochrony roślin (stan na 3.01.2021).
W ostatnim czasie nie odnowiono zezwoleń dla kilku ważnych substancji czynnych – mankozeb, tiofanat metylu, benalaksyl czy bromoksynil. Stemphylium jest więc ogromnym zagrożeniem. Trzeba na bieżąco śledzić zmiany w rejestrze.

W 2022 i 2023 r. roku mija termin stosowania dla środków (zawierających dwie substancje czynne) takich jak: Luna Experience 400 SC, Signum 33 WG, Scorpion 325 SC czy Nordox 75 WG. Wycofanie mankozebu stosowanego do zwalczania mączniaka rzekomego na cebuli spowoduje wykreślenie z rejestru wielu środków przeznaczonych do ochrony cebuli, również tych w których substancja ta występuje w mieszaninie z innymi substancjami tj. dimetomorf, cymoksanil, metalaksyl. Do zwalczania tej choroby zostaną te środki, które zawierają azoksystrobinę i miedź. Przed Fusarium sp. może ochronić preparat Polyversum WP (Pythium oligandrum) przeznaczony do ochrony cebuli przed fuzaryjnym różowieniem korzeni. Jedynym sposobem jest umiejętne zarządzanie plantacją cebuli, związane z praktykowaniem zasad integrowanej ochrony upraw. 


Więcej dowiesz się z wystąpienia ekspertki! Obejrzyj!
26. luty 2024 00:22