StoryEditor

Użytkownik tylko z uprawnieniami

05.01.2016., 10:14h
Osoby stosujące środki ochrony roślin są zobowiązane do posiadania odpowiednich kwalifikacji. Informacje o przeprowadzanych szkoleniach można zdobyć w wojewódzkich inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa.

Zabiegi chemicznej ochrony roślin środkami przeznaczonymi dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie potwierdzone zaświadczeniem. Dokument uprawniający do stosowania środków ochrony roślin zachowuje ważność przez 5 lat. W przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji podczas kontroli użytkownik podlega karze grzywny. 

Istnieją dwa rodzaje szkoleń: podstawowe i uzupełniające, dla osób, które ukończyły szkolenia podstawowe. 

Szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie wyższe mogą wydać zaświadczenia, które będą równoznaczne z ukończeniem szkolenia podstawowego. Uprawnienia są ważne przez 5 lat od dnia zakończenia nauki przez zainteresowanego. 

Informacje o organizowanych szkoleniach udziela WIORiN, prowadzący również rejestr podmiotów, które posiadają uprawnienia do przeprowadzania szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin.
mk

 źródło: piorin.gov.pl 

22. maj 2024 12:45