StoryEditor

Większe możliwości ochrony warzyw przed chorobami

02.05.2020., 00:00h

Kalafior, kapusta brukselska, groch zielony, rzodkiewka, roszponka, rośliny warzywne uprawiane na młode liście oraz cykoria sałatowa to kolejne uprawy, które można chronić fungicydem Revus 250 SC.

Preparat Revus 250 SC uzyskał rozszerzenie zakresu rejestracji. Teraz będzie można go stosować do ochrony przed mączniakiem rzekomym także w uprawie polowej kalafiora, kapusty brukselki, grochu zielonego, rzodkiewki, oraz roszponki i roślin warzywnych uprawianych na młode liście (uprawa polowa, pod osłonami, i w szklarniach). Z kolei w uprawie cykorii sałatowej środek ten będzie można zastosować przeciwko fytoftorozie.

Kalafior, kapusta brukselska uprawiane w polu

Mączniak rzekomy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml /100m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Środek stosować w przypadku zagrożenia infekcją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, po wschodach rośliny uprawnej od fazy 6 liścia, do końca fazy rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 16-49).

Zalecana ilość wody: 2-8 l/100m2. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Groch zielony łuskowy uprawiany w polu

Mączniak rzekomy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml /100m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Środek stosować w przypadku zagrożenia infekcją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, po wschodach rośliny uprawnej od fazy widocznego trzeciego międzywęźla na pędzie głównym do końca fazy rozwoju kwiatostanu – widoczne pierwsze płatki (BBCH 35-59).
Zalecana ilość wody: 2-8 l/100m2. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Rzodkiewka uprawiana w polu

Mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Środek stosować w przypadku zagrożenia infekcją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liścia do końca fazy rozwoju części przeznaczonych do zbioru (BBCH 12-49).
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


Roszponka, rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w polu

Mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 ml /100m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub interwencyjnie, po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego piątego liścia właściwego do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (BBCH 15 - 49 – osiągnięta typowa masa liści), a w przypadku roślin warzywnych uprawianych na młode liście – maksymalnie do fazy ósmego liścia (BBCH 15-18).
Zalecana ilość wody: 2-10 litrów /100m2. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Cykoria sałatowa uprawiana w pomieszczeniach

Fytoftoroza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
− oprysk korzeni przed rozpoczęciem pędzenia - 0,5 ml środka w 1-2 litrach wody /m2 lub
− jako dodatek do roztworu nawozowego przy podlewaniu - 1,5 ml środka w 100 l wody, co odpowiada 45 ml środka rozpuszczonych w 3000 l roztworu nawozowego na 100-150 m2 powierzchni półek do pędzenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować w przypadku zagrożenia infekcją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zaraz po zbiorze korzeni lub przed rozpoczęciem pędzenia oraz przed rozwojem części przeznaczonych do zbioru (BBCH 00/40).

oprac. ksz, fot. M. Szyperek
 
17. czerwiec 2024 13:31