StoryEditor

Ochrona roślin z wykorzystaniem dronów

Rolnictwo idzie z duchem czasu, a wraz z nim podąża Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W swojej ofercie umieszcza Poldrony, które posłużą do precyzyjnego wykonania zabiegów, ale nie tylko! 

WODR w Poznaniu we współpracy z firmą NeticTech, uruchomił nową ofertę, w które znajdują się Poldrony, która pozwoli m.in. na przeprowadzanie zabiegów biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem dronów. Okazuje się, że drony nie będą służyły tylko do tego. Oferta Poldronów powstała w ramach realizacji przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i firmy NeticTech ogólnoeuropejskiego projektu SmartAgriHubs. Ma on na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej w sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma umożliwić rolnikom osiąganie lepszych efektów swojej działalności. Uczestniczy w nim aż 108 partnerów z całej Unii Europejskiej.

– Staramy się iść z duchem czasu oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania w rolnictwie. Nasza oferta Poldrony to nowa jakość usług dronowych w rolnictwie, która zapewni rolnikom większe możliwości – mówi Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Ochrona roślin

Jedną z usług w ramach Poldronów będą zabiegi biologicznej ochrony roślin, a konkretnie ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką. To kompleksowa usługa obejmująca monitoring występowania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy. W skład usługi wchodzą takie czynności, jak wystawienie pułapek świetlnych oraz feromonowych, prowadzenie obserwacji polowych, określenie optymalnego terminu zabiegu biologicznego, wykonanie zabiegu z wykorzystaniem drona oraz określenie skuteczności zabiegu i doradztwo w zakresie przyszłej ochrony plantacji.

– Dużą zaletą tej oferty jest fakt, że będziemy wykonywali nie tylko sam zabieg, ale jednocześnie prowadzili monitoring oraz podsumujemy efekty zabiegu w postaci raportu – tłumaczy Wiesława Nowak. W zabiegu będzie wykorzystany dron z aplikatorem, który w odpowiednie miejsce poda kuleczki z materiałem biologicznym. Mniej roślin będzie uszkodzonych! Usługę można zamówić za pośrednictwem strony internetowej wodr.poznan.pl lub poldrony.pl. Inną możliwością jest bezpośredni kontakt z doradcą rolniczym. Cena usługi będzie ustalana indywidualnie z każdym rolnikiem.

Mapowanie i szacowanie strat 


W ofercie Poldronów niebawem pojawią się kolejne usługi. Poldron będzie także generował mapy pola na podstawie zdjęć przy wykorzystaniu kamery multispektralnej. – Na podstawie mapy zostaną określone obszary o niższym potencjale wegetacyjnym, wykonywana będzie wizja lokalna oraz próby glebowe. W ramach usługi rolnik otrzyma zalecenia i porady dotyczące agrotechniki uprawy, nawożenia, ochrony roślin oraz innych aspektów mogących wpływać na poprawę warunków wegetacji roślin i zwiększenie plonu – podaje WODR.

Oprócz mapowania, za pośrednictwem dronów będzie możliwe szacowania strat m.in. na podstawie zdjęć z lotu ptaka, pomiar powierzchni i wyliczeń strat. Efektem ma być protokół, który będzie stanowił dokument w ubieganiu się o odszkodowanie. 


Termowizja budynków

– Ostatnią dostępną usługą będzie możliwość wykonania termowizji budynków. Pozwoli ona na określenie miejsc strat energii w budynkach produkcyjnych lub magazynowych. W ramach usługi będą wykonywane zdjęcia termowizyjne obiektu, które w czasie rzeczywistym będą przesyłane do operatora na ziemi. Następnie przeprowadzona zostanie dokładna analiza zebranego materiału, co pozwali na wskazanie miejsc powstawania strat energii, wraz z opisem stanu budynku – informuje WODR i zaznacza, że również pod koniec analizy będzie tworzony raport.
 
– Usługa Poldrony dosłownie i w przenośni zmienia perspektywę patrzenia rolnika na swoje pole. Ułatwia nadzór upraw i przeprowadzanie koniecznych interwencji, czy to z powodu działania szkodników, czy rozwoju choroby, czy wreszcie błędów w nawożeniu. Korzystając z dronów uzyskujemy kompleksowe informacje o analizowanym polu, dostajemy współrzędne zakreślające obszary wymagające interwencji. Ważne jest, że informacja taka może być uzyskana szybko, precyzyjnie,  przy relatywnie niskim nakładzie pracy ludzkiej – mówi Wojciech Józefowicz.

dkol na podst. WODR w Poznaniu
Fot. WODR w Poznaniu

21. lipiec 2024 03:59