StoryEditor

Tropiki w chłodni

26.11.2015., 10:06h
Ususzka – słowo nie bez przyczyny kojarzące się z suszą – może stać się w tym roku wrogiem numer dwa krajowych producentów. Dlaczego? Ususzka to ubytek masy powstały w czasie przechowywania produktów w chłodni. A skoro ceny warzyw podaje się w zł/kg...

Powstawanie ususzki jest wynikiem procesów fizycznych zachodzących w chłodni. Można powie-
dzieć, że woda zawarta w tkankach warzyw przemieszcza się na ich powierzchnię, skąd przechodzi do atmosfery w komorze chłodniczej. Parowanie wody z powierzchni chłodzonych produktów zachodzi przez cały okres przechowywania, tzn. warzywa absorbują wodę z powietrza, jeśli jest bardzo wilgotne i oddają ją, jeśli jest zbyt suche, a to prowadzi do znacznych ubytków masy...   Agnieszka Majewska

Więcej w numerze 12/2015 WiOM, s. 62-65.

28. wrzesień 2023 06:56