StoryEditor

Zmiany w badaniach sprawności opryskiwaczy

05.08.2020., 00:00h

Opryskiwacze polowe muszą przejść okresowe badania dotyczące ich sprawności technicznej w ramach wykonywanych prac polowych. Od nowego roku niektóre z przepisów przeprowadzenia takiego testu w upoważnionych punktach kontrolnych zostaną znowelizowane.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina jednostkom prowadzącym działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej opryskiwaczy polowych, że od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana wymagań dotyczących prowadzenia badań.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, od dnia 1 stycznia 2021 r. w opryskiwaczach ciągnikowych lub samobieżnych polowych innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach:
  • nie będzie możliwe przeprowadzanie sprawdzenia dystrybucji cieczy metodą jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza, albo – po ich demontażu – z belki polowej opryskiwacza,
  • zmienią się wymagania techniczne dla ręcznego i elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy.
Obowiązujące po 1 stycznia 2021 r. wymagania określone są w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Po 1 stycznia 2021 r. badania opryskiwaczy polowych będą mogły prowadzić wyłącznie jednostki, które dostosują się do nowych wymagań.

Źródło: PIORiN
[bie]
16. lipiec 2024 10:49