StoryEditor

Źródło zysku i taniej energii. Fotowoltaika w uprawie brokułów

06.07.2022., 00:00h

Jakie zastosowania mogą mieć jeszcze farmy fotowoltaiczne? Okazuje się, że to idealne miejsce do uprawy brokułów.

Farmy fotowoltaiczne to idealne źródło zysku i taniej energii, jak donoszą naukowcy, mają jeszcze jeden plus. To idealne miejsce do uprawy brokułów.

Farma przyszłości kojarzona jest obecnie z uprawą wertykalną, której zadaniem jest zaopatrzenie wielomiliardowej populacji, kładąc tym samym kres problemowi głodu na świecie.

Południowokoreańscy naukowcy z eksperymentu – Przyszłość jest dzisiaj, udowodnili, że brokuły uprawiane pod panelami fotowoltaicznymi uzyskiwały większą masę niż te uprawiane na tradycyjnej plantacji. Według czasopisma naukowego Agronomy obecność paneli słonecznych sprzyja również mocniejszemu wybarwieniu tych warzyw, co wpływa na zwiększenie poziomu atrakcyjności dla sklepów i odbiorów końcowych- konsumentów.


Informacje o strukturze agrowoltaicznej dla tego eksperymentu (A) i zdjęcie upraw pod panelem słonecznym (B).

Uprawa na farmach fotowoltaicznych nie przyczyniła się do zmniejszenia wartości odżywczych ani nie wpłynęła negatywnie na walory smakowe.


Zdjęcia struktury agrowoltaicznej od strony zachodniej (A) i południowej (B) z dodatkowym zacienieniem w tym eksperymencie i wspornikiem do zainstalowania siatki zacieniającej (C).

127 kWh energii

Na farmie fotowoltaicznej oprócz brokułów, wyprodukowano również 127 kWh energii, czyli to, co rolników równie mocno interesuje – korzyści finansowe z produkcji własnej energii. Dochód z wyprodukowanej energii słonecznej był mniej więcej dziesięciokrotnie większy niż potencjalny dochód z brokułów.

 
Zdjęcia obszaru południowego pod panelem słonecznym (A) i brokuły uprawiane na otwartym polu (B) tuż przed zbiorem. Czerwone strzałki wskazują szaro-fioletowe różyczki brokułów.

 źródło: spidersweb.pl/mdpi.com "Agrivoltaic Systems Enhance Farmers’ Profits through Broccoli Visual Quality and Electricity Production without Dramatic Changes in Yield, Antioxidant Capacity, and Glucosinolates"
Fot: mdpi.com "Agrivoltaic Systems Enhance Farmers’ Profits through Broccoli Visual Quality and Electricity Production without Dramatic Changes in Yield, Antioxidant Capacity, and Glucosinolates"
19. maj 2024 10:25