StoryEditor

3 tys. dodatku węglowego - Kto się załapie na pomoc?

20.07.2022., 00:00h

Pogłębianie się kryzysu węglowego, zaowocowało kolejnym krokiem, podjętym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jest to ustawa o dodatku węglowym. Komu miałby przysługiwać? 

Czym jest dodatek węglowy?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt ustawy o dodatku węglowym, który ma stanowić odpowiedź na potrzeby Polaków, związane z zakupem opału na zimę. 

“W 2022 r. na rynku unijnym i krajowym rynku obserwuje się znaczący wzrost cen nośników energii, który jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, m.in. ożywienia gospodarczego po pandemii Covid-19 oraz inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę” - informuje MKiŚ w uzasadnieniu swojego projektu. 

Presję cenową, która pojawiła się zwłaszcza na rynku węgla, rząd usiłuje łagodzić na różne sposoby, między innymi proponując odgórną regulację cen tego surowca. Jednak wobec braku chęci współpracy ze strony właścicieli składów, politycy poszukują innych rozwiązań. Jednym z nich ma być właśnie jednorazowy dodatek węglowy.

Komu należy się dodatek węglowy?

Celem wprowadzenia dodatku węglowego jest zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce poprzez zapewnienie im dodatkowych środków na zakup opału. To właśnie do nich skierowany jest projekt MKiŚ.
Ma on przysługiwać gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: 

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Aby móc uzyskać pieniądze w ramach dodatku węglowego, właściciel musi zadbać o to, by być wpisanym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Ile pieniędzy można dostać w ramach dodatku węglowego?

Każdemu gospodarstwu domowemu, które spełni konieczne warunki, przysługiwać będzie jednorazowy dodatek węglowy. Jego wysokość MKiŚ ustaliło na poziomie 3 000 zł. Świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Projekt ma wejść w życie w III kwartale 2022 roku. MKiŚ przewiduje, że wnioski będzie można składać do 30 listopada, a gminy będą miały miesiąc, by wypłacić przyznany dodatek.


Zuzanna Ćwiklińska
fot. envato elements

29. maj 2024 14:25