StoryEditor

Akcyza na paliwo dla rolnika. Czy polscy rolnicy będą mieć takie warunki jak na zachodzie?

Dolnośląska Izba Rolnicza zaapelowała do ministra rolnictwa o wprowadzenie preferencyjnych zasad dotyczących sprzedaży paliwa dla rolników. Koszty oleju napędowego obecnie są tak wysokie, że nie ma mowy o opłacalności produkcji. Czy wprowadzenie maksymalnie niskiej akcyzy na paliwo rozwiążę problem?

Dolnośląska Izba Rolnicza napisała do Wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w sprawie wysokich cen paliw i zawnioskowała w nim o wprowadzenie paliwa rolniczego na potrzeby wykonywanych prac w gospodarstwie, dzięki któremu polscy rolnicy będą mieli szanse na uprawianie ziemi na podobnych zasadach jak to się odbywa w krajach zachodniej Europy.

Drogie paliwa podcinają opłacalność produkcji

- Dzięki możliwości zakupu tańszego paliwa, opłacalność prowadzenia gospodarstwa rolnego w Polsce znacząco wzrośnie. Zawirowania w gospodarce doprowadziły do rosnących w zatrważającym tempie cen paliw, które niekorzystnie wpływają na opłacalność prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w niejednym przypadku mogą doprowadzić do utraty zdolności finansowej przez rolnika - napisał Ryszard Borys prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Samorządowcy z Dolnego Śląska przypomnieli, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 grudnia 2021 r., zwrot podatku akcyzowego wynosi 1 zł na litr oleju napędowego. Stawka miała jednak inną wartość jeśli chodzi o wymiar pomocy, gdy cena oleju napędowego oscylowała w granicy 5 zł za litr i ma inną teraz, kiedy sięga już 8 zł za litr.

Jak na Zachodzie

Zdaniem DIR zwrot podatku akcyzowego nie jest praktycznie żadną rekompensatą dla kosztów ponoszonych przez rolników. Stąd wniosek, aby maksymalnie zmniejszyć akcyzę na paliwo rolnicze.

- Zgodnie z prawem unijnym, państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych. Dlatego też wnioskujemy, aby do czasu wprowadzenia paliwa rolniczego, zwiększyć o 100 % zwrot podatku akcyzowego dla polskich rolników. Pozwoli to stworzyć warunki prowadzenia gospodarstw na podobnym poziomie, jak to wygląda w innych krajach członkowskich UE – czytamy w piśmie do ministra rolnictwa

08.07.2022 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił odpowiedzi:

- W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2022 r., znak: DIR/982/2022, w sprawie wprowadzenia paliwa rolniczego wykorzystanego do produkcji rolnej uprzejme Pana Prezesa informuję, że na podstawie dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, wprowadzony został w Polsce system zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W art. 8 ww. dyrektywy określa, że na paliwa silnikowe przeinaczone do prac. M.in. w rolnictwie i ogrodnictwie obowiązuję minimalny poziom opodatkowania, wynosi 21 EUR za 1000l.

Jak wynika z przepisów o zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego między innymi do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 roku, Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu w kwocie 1 zł. Wysokość tej stawki wynika z kwoty wydatków określonych na ten cel na rok 2022. Stawa zwrotu na rok 2023, zostanie ustalona po określeniu zaplanowanych wydatków na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.


wk i pb

22. czerwiec 2024 03:01