StoryEditor

ARiMR: więcej na dopłaty do kredytów na zakup ziemi dla młodych rolników

27.04.2021., 00:00h
Dorota KolasińskaDorota Kolasińska

ARiMR zwiększy dziś limit środków na dopłaty do kredytów na zakup ziemi przez młodych rolników (z linii MRcsk).

ARiMR zwiększa limit dopłat do kredytów do 10 mln zł. Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi bankach spółdzielczych oraz w: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredyt z linii MRcsk może być przeznaczony na uprawy rolne inne niż wieloletnie, uprawy roślin wieloletnich, rozmnażanie roślin, chów i hodowlę zwierząt, uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), ale również na obróbkę nasion w celu rozmnażania roślin. 
Kredyt może być udzielony na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników. 

– Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych – podaje ARiMR. Utworzone gospodarstwo nie może być mniejsze niż średnia wojewódzka (na dzień złożenia wniosku). 

Kto może się ubiegać o kredyt dla młodego rolnika?

Kredyt przysługuje młodemu rolnikowi do 40 roku życia, posiadającemu kwalifikacje zawodowe, rozpoczynającemu prowadzenie gospodarstwa, a w ciągu 18 miesięcy osoba ta stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo. Rolnik musi złożyć ponadto plan realizacji inwestycji. 

Jakiej wysokości kredyt i wkład własny? 

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł. Oprocentowanie kredytu ustala bank i określa w umowie kredytu, a kwota pomocy określona w umowie kredytu nie może zostać zwiększona. Okres kredytowania oraz okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określane są w umowie kredytu, jednak okres do całkowitej spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat.

Więcej informacji na temat linii MRcsk znajdziesz TUTAJ 

oprac. dkol na podst. ARiMR
Fot. Kolasińska
26. luty 2024 00:00