StoryEditor

Będą większe dopłaty bezpośrednie, zobacz kto je dostanie!

09.11.2021., 00:00h

W przyszłym roku rolnicy mają dostać większe dopłaty bezpośrednie. Będą one na poziomie średniej unijnej. A to dzięki przywróceniu uzupełniającej płatności podstawowej. Kto załapie się na więcej, a kto zostanie pominięty? 

Rząd zamierza przywrócić uzupełniającą płatność podstawową (UPP), finansowaną ze środków krajowych. Dzięki temu i dzięki utrzymaniu płatności redystrybucyjnej już od następnego roku rolnicy uzyskają płatności bezpośrednie wyższe niż średnia unijna. Szkopuł polega jednak na tym, że nowa płatność przewidziana jest tylko dla rolników posiadających małe gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych. 

Jaka będzie wysokość stawek uzupełniającej płatności podstawowej?

Uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (np.: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych), jak również do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. 

Uzupełniająca płatność podstawowa ma być wypłacona do ponad 9 mln ha i trafić do ok. 1,17 mln rolników. Rząd przeznaczył na ten cel 400 milionów złotych. 

- Wprowadzenie tej płatności przyczyni się do zmniejszenia różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku do średniego wsparcia w Unii Europejskiej - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

Rząd planuje, by stawki uzupełniającej płatności podstawowej wynosiły:

  • w 2023 roku 16,82 euro/ha,
  • w 2024 roku 15,14 euro/ha,
  • w 2025 roku 13,46 euro/ha,
  • w 2026 roku 11,78 euro/ha,
  • w 2027 roku 10,09 euro/ha.
- W rezultacie wsparcie przyczyni się do realizacji celu szczegółowego, tj. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw i odporności sektora rolnictwa w całej Unii w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, a także zapewnienia stabilności ekonomicznej produkcji rolnej w Unii - ocenia resort rolnictwa.

Dopłaty bezpośrednie wyższe niż unijne dla gospodarstw do 50 ha

Z kolei od 2023 r. dopłaty bezpośrednie mają być wyższe niż unijne także dla gospodarstw do 50 ha. 

Ma się tak stać dzięki utrzymaniu UPP oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną (z 8,3% do 11,57% koperty finansowej na płatności bezpośrednie) i rozszerzeniu jej zakresu na gospodarstwa o wielkości 1-2 ha. Płatność będzie wypłacana do 30 ha w gospodarstwach o wielkości do 50 ha. 

wk, Kamila Szałaj

21. lipiec 2024 02:43