StoryEditor

Będzie dofinansowanie na wapnowanie pól

10.06.2019., 11:57h
Jak się okazuje nie wszyscy rolnicy będą mogli skorzystać z dofinansowania na wapnowanie gleb. Kto został wykluczony?

Nabór wniosków będzie trwać w trybie ciągłym. Wnioski beneficjentów końcowych mają być obsługiwane przez WFOŚiGW. Rolnicy będą mogli składać wnioski zaopiniowane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

Czy wszyscy skorzystają?

Okazuje się, że uprawnieni do uzyskania dofinansowania będą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?
  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
  • z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Jakie informacje powinna zawierać faktura na zakup nawozów wapniowych? (przeczytasz tutaj)

Maciej Kania
Źródło: KSCH-R

19. kwiecień 2024 07:05