StoryEditor

Czy Polska wzmocni sektor owoców i warzyw w Serbii?

12.07.2022., 00:00h

11 lipca 2022 roku zaczęła się dwudniowa konferencja inauguracyjna rozpoczęcie projektu twinningowego na rzecz Serbii. Jak Polska wzmocni sektor rolniczy w Republice Serbii?

6 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Polski, Litwy oraz Francji podpisali umowę o powstaniu konsorcjum, które wdrażać będzie projekt twinningowy w Serbii.

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktywnie działa w obszarze wymiany wiedzy z innymi krajami w formie konferencji, wizyt studyjnych, staży i spotkań bilateralnych. Z naszego bogatego doświadczenia korzystało wiele krajów, w tym najmłodsze państwa członkowskie Unii Europejskiej, takie jak Bułgaria, Chorwacja i Rumunia, kraje kandydujące i stowarzyszone z UE, a także kraje spoza Wspólnoty aspirujące do stosowania unijnych standardów rolnych – zaznaczyła prezes ARiMR Halina Szymańska.W konferencji w Belgradzie dotyczącej projektu twinningowego na rzecz Serbii brali udział przedstawiciele realizujący konsorcjum, któremu przewodzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W skład konsorcjum wchodzą eksperci z Polski oraz specjaliści z Francji i Litwy.

Konferencja trwała do 12 lipca 2022 roku, a w wydarzeniu brali udział:

Halina Szymańska, Prezes ARiMR; Renata Mantur, Zastępca Prezesa ARiMR; Emilia Godlewska, Zastępca Dyrektora w ARiMR; Dawid Ciupak, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Projektów Europejskich w ARiMR. W spotkaniu uczestniczą eksperci z Litwy i Francji, a także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Serbii. W pierwszym dniu konferencji obecny był również Rafał Perl, Ambasador Polski w Serbii.

Przekażemy swoje doświadczenie rolnikom z Serbii

W trakcie konferencji eksperci dzielą się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami resortu rolnictwa Serbii. Mówiono również o rozwiązaniach organizacyjnych i prawnych zagadnieniach zgodnych z unijnymi przepisami. Cała współpraca finansowana jest przez Komisje Europejską, dzięki czemu państwa ubiegające się o członkostwo w UE otrzymać mogą merytoryczną pomoc poprzez szkolenia i wizyty studyjne.

1,8 mln euro na współpracę

Cały program potrwa dwa lata, a Komisja Europejska na ten cel przeznaczyła 1,8 mln euro.


Fot. Halina Szymańska Prezes ARiMR i Jego Ekscelencja Rafał Perl - Ambasador Polski w Serbii.

Co obejmuje projekt?

Na projekt składa się sześć komponentów:

  • Wzmocnienie sektora owoców i warzyw w Republice Serbii zgodnie z WOR (wspólną organizacją rynków) w UE;
  • Wzmocnienie sektora wina, aromatyzowanych produktów winiarskich i napojów spirytusowych w Republice Serbii;
  • Wzmocnienie sektora produktów zwierzęcych w Republice Serbii zgodnie z WOR;
  • Wzmocnienie zdolności administracyjnych MAFWM w odniesieniu do sektora cukru, tytoniu i chmielu;
  • Stworzenie warunków dla sprawnego tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych zgodnie z wymogami UE;
  • Stworzenie warunków dla sprawnego tworzenia i funkcjonowania mechanizmów interwencji rynkowych (interwencje publiczne i wsparcie dla prywatnego przechowywania) w Republice Serbii zgodnie z dorobkiem prawnym UE.


Za realizację punkty pierwszego oraz czwartego, czyli "Wzmocnienie sektora owoców i warzyw w Republice Serbii zgodnie z WOR" oraz "Wzmocnienie zdolności administracyjnych MAFWM w odniesieniu do sektora cukru, tytoniu i chmielu" odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: ARiMR
Fot: ARiMR

29. maj 2024 17:45