StoryEditor

Gdzie podzieją się pieniądze z dopłat do nawozów? Izba Rolnicza apeluje

30.06.2022., 00:00h

Dolnośląska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą o interwencję w kwestii rozdysponowania niewykorzystanych środków z koperty finansowej.

Z informacji, jakie podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że z tej formy wsparcia skorzystało mniej rolników, niż było to zakładane na początku, stąd pismo wystosowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą o rozdysponowanie pozostałych środków.

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 27.01.2015 roku mówiła o przyznaniu dofinansowania zakupu nawozów dla gospodarstw rolnych do 50 ha w rozbiciu na 500 zł/t do upraw, jeżeli mówimy o łąkach, było to 250 zł/ha.

Gdzie podzieją się pieniądze z dopłat do nawozów?

Wysokość kwoty, jaka została przeznaczona na dopłaty do nawozów, wyniosła 3,9 mld zł (uwzględniono również, że jeżeli ilość wniosków przekroczy wysokość pomocy, będzie ona obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego).
Dolnośląska Izba Rolnicza, w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty pomocy, wyszła z apelem, aby współczynnik korygujący wykorzystać i w ten sposób rozdysponować pozostałe środki poprzez zwiększenie dopłaty do hektara lub zwiększenie areału tak jak to wynika z konstytucyjnej definicji gospodarstwa rodzinnego do 300 ha.

Źródło: izbarolnicza.pl
Fot: envatoelements
22. czerwiec 2024 02:40