StoryEditor

Kończy się nabór wniosków na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze!

Ostatnie dni na złożenie wniosków za zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Do kiedy mamy czas? 

 

Rolnicy mają możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na paliwo wykorzystane do prac w gospodarstwie. Aby to zrobić należy złożyć wniosek wraz załączonymi fakturami VAT, które potwierdzają zakup oleju napędowego w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., a w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła z ubiegłego roku.

Dane o dużych jednostkach przeliczeniowych rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada. W tym celu wystarczy złożyć Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski można składać w urzędach gmin lub miast.

Ile wynosi zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Jak podaje resort rolnictwa maksymalne wsparcie oblicza się w dwóch etapach. W pierwszym wyliczany jest iloczyn kwoty 110 zł oraz liczby hektarów użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. W drugim etapie obliczany jest iloczyn kwoty 40 zł oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) posiadanych przez rolnika w 2021 roku. Suma obu tych kwot stanowi limit pomocy.

Przy obecnych cenach paliw przyda się każda złotówka, a termin dobiega końca!

Oprac. dkol na podst. gov.pl

Fot. Pixabay

22. maj 2024 13:38