StoryEditor

Ostatni tydzień na złożenie wniosku na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

10.06.2022., 00:00h

Do dnia 17 czerwca 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można ubiegać się o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” wraz z planem biznesowym należy złożyć do dnia 17 czerwca 2022 r.

Wnioski składać można w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych bądź organizacji producentów.
Dokumenty dostarczyć można również drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej.

Do kogo skierowana jest pomoc?

- Do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
- O dofinansowanie ubiegać się mogą również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Kto z pomocy skorzystać nie może?

Podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Jak wygląda wsparcie?

Wsparcie to roczne płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Limit dofinansowania to 100 000 euro w każdym roku przez pięć lat trwania pomocy.

W ramach PROW 2014-2020 ARiMR przeprowadziła do tej pory dziesięć naborów wniosków o wsparcie finansowe na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Dotychczas Agencja podpisała umowy na kwotę ponad 938 mln zł z 540 grupami.

gov.pl
fot. envatoelements

22. czerwiec 2024 02:57